Образна диагностика

Отделение по образна диагностика

Отделение по образна диагностика

Отделението по образна диагностика е едно от основните звена в дейността на „МБАЛ-Самоков” ЕООД...

Прочети още

Клинична лаборатория

Клинична лаборатория

Клинична лаборатория

Клинична лаборатория в „МБАЛ –Самоков” ЕООД е структура от диагностично –консултативния блок. Разположена е на III етаж. ...

Прочети още

Микробиологична л-я

Микробиология

Микробиологичната лаборатория е единица в структурата на „МБАЛ-Самоков” ЕООД за извършване на качествена ...

Прочети още

Клинична патология

Отделение по клинична патология

Отделение по клинична п…

Oтделението по Клинична патология е разположено в подземния етаж на болницата и е част от структурата на ДКБ на „МБАЛ –С...

Прочети още

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com