Мбал Самоков » За нас » История

История на “МБАЛ-Самоков”ЕООД

“Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков” ЕООД, гр. Самоков е основана през месец декември 1879г. като второстепенна сграда с 50 легла. От  създаването си до днес  непрекъснато се обновява и модернизира. През 1988 г. е открита нова 9 етажна сграда на болницата със застроена площ 3190кв.м.

В момента тя е най-голямото лечебно заведение в структурата на здравеопазването в Софийска област и разполага с 219 легла , в т.ч. 10 легла - за  продължително лечение и рехабилитация. В болницата има 9 отделения с легла, 3 отделения без легла и 2 клинико -диагностични структури.

„МБАЛ-Самоков” ЕООД обслужва 2 общини – Самоков (28 населени места ) и Долна баня , 2 курортни комплекса и 16 вилни зони с общо население от близо 50 хиляди жители, като за здравето на пациентите се грижат 57 лекари, 116медицински специалисти и 111друг персонал.

“МБАЛ-Самоков”ЕООД е разположена в два девететажни корпуса с административна част, разполага с парк за почивка на болните и рекреация на персонала, както и с паркинг за служебно ползване.

„МБАЛ-Самоков” ЕООД поддържа качеството на мед. услуги и чрез системата ISO 9001:2008, която до момента има няколко ресертификационни одита и екип от болницата за поддържането й, които подобряват ефективността на нейната дейност. 

Болницата е  акредитирана  двукратно с  оценка “Много добра” с 4 звезди.

Във връзка със заявка на акредитация  по трети модул, касаеща   обучението на медицински специалисти  са определени лекари и мед. специалисти, които са провели курс и имат сертификат за обучители, като финансовите средства за обучението са осигурени от „ МБАЛ-Самоков” ЕООД. Инвестиционната програма на „МБАЛ-Самоков” ЕООД се осъществява по програма предложена на Общински съвет и кмета на Община Самоков.

В отделенията на болницата работят квалифицирани специалисти. Ежегодно лекарите и медицинските специалисти съгласно плана за следдипломна квалификация посещават курсове за отделни методики и повишават своята квалификация според изискванията на алгоритмите на Клиничните пътеки.
С наличната модерна апаратура в болницата и квалификацията на лекари и мед. специалисти се гарантира доброто качество на медицинско обслужване в района на Община Самоков и Община Долна Баня.

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com