Мбал Самоков » За нас

Многопрофилна болница за активно лечение - град Самоков

“Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков” ЕООД , гр. Самоков е основана през 1878г. Тя е най-голямото лечебно заведение в структурата на здравеопазването в Софийска област и разполага с 233 легла, разпраделени в 11 отделения , 3 отделения без легла и 2 параклинични звена . За здравето на пациентите се грижат 57 лекари,116 медицински специалисти и 111 друг персонал.

“МБАЛ-Самоков” ЕООД е разположена в два девететажни корпуса с административна част . Тя се намира на западния бряг на р.Искър,на адрес ул.”Македония” №49. Болницата разполага с парк за почивка на болните и рекреация на персонала. Срещу нея се намира паркинг за служебно ползване.

Болницата осъществява лечебна дейност в съответствие с издаденото й разрешение на основание на чл.46  от Закона за лечебните заведения и присъдената и акредитационна оценка, съблюдавайки правилата за добра медицинска практика, съсловните етични кодекси и правата на пациента.

В болницата се извършва диагностика и активно лечение на лица с остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия, физиотерапия и се оказва родилна помощ.

 В болницата лечебно-диагностичния процес е организиран 24 часа в денонощието без почивни дни целогодишно.

 

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com