Мбал Самоков » Хирургично отделение

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ

Началник отделение- Д-р Стойчо Гълъбов Началник отделение- Д-р Стойчо Гълъбов

ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ – 30 легла

II ниво на компетентност

Хирургично отделение към „МБАЛ –Самоков” ЕООД е с петдесет годишна история. Разположено е на осмия етаж в двата корпуса – блок А и блок Б на основната болнична сграда.

Отделението разполага със стандартно оборудване – ЕКГ апарат, монитор, дефибрилатор, перфузори,негативоскоп, хир. Инструментариум за септични и асептични превръзки, системи за аспирация за кислород и сгъстен въздух, болнични легла, реанимационни легла и нужните за ХО осветителни тела.

Операционните зали са оборудвани с необходимата апаратура за миниинвазивна хирургия на фирма „Волф”, за анестезия на фирмата „Дрегер”, модерна мониторна система на фирмата „Шилер”, нужният инструментариум и консумативи, необходими за извършването на хирургични намеси.

Всяко интензивно легло е оборудвано с централна кислородна и вакуумна инсталации, мониторна система и необходимите съоръжения за провеждане на интензивно лечение. Всички лекари, работещи в отделението са с придобита специалност „ Хирургия” и с дългогодишен стаж.

 Отделението работи по следните клинични пътеки:

 

Клинични пътеки
72 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лечение на пациенти на възраст над 18 години
127 Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност при лица над 18 год.
158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани / лечението на пациенти под 18 год. е само в условията на спешност/
171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години
175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години 
177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години
179 Оперативни процедури върху апендикс
180 Хирургични интервенции за затваряне на стома- за лечение на пациенти над 18 год.
181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
182 Оперативни процедури при хернии за лечение на пациенти над 18 год.
183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация   / лечението на пациенти под 18 год. е само в условията на спешност/
184 Конвенционална холецистектомия / лечението на пациенти под 18 год. е само в условията на спешност/
185 Лапароскопска холецистектомия  / лечението на пациенти под 18 год. е само в условията на спешност/
186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища / лечението на пациенти под 18 год. е само в условията на спешност/
188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест / лечението на пациенти под 18 год. е само в условията на спешност/
190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност / лечението на пациенти под 18 год. е само в условията на спешност/
191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
191.2 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години
192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции за лечение за лечение на пациенти над 18 год.
193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 за лечение на пациенти над 18 год.
194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
195 Оперативно лечение при остър перитонит за лечение на пациенти над 18 год.
196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси за лечение на пациенти над 18 год.
197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания за лечение на пациенти над 18 год.
199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания за лечение на пациенти над 18 год.
199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици -  доброкачествени новообразувания за лечение на пациенти над 18 год.
205 Тежка черепно - мозъчна травма - консервативно поведение за лечение на пациенти над 18 год.
208 Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми
209 Хирургично лечение при травма на главата за лечение на пациенти над 18 год.
216 Спешни състояния в гръдната хирургия за лечение на пациенти над 18 год.
   
235 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)
256 Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обим и сложност с остатъчни проблеми за здравето **
999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

 

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com