Отделение по образна диагностика

Началник отделение - Д-р Чавдар Гелов Началник отделение - Д-р Чавдар Гелов

Отделението по образна диагностика е едно от основните звена в дейността на „МБАЛ-Самоков” ЕООД за извършване на качествена диагностика. В него работят високо-квалифицирани специалисти, които извършват голям обем рентгено-диагностична дейност – графични, скопични и контрастни изследвания на всички органи и системи на човешкото тяло и мамографии.

II ниво на компетентност

През Отделението по образна диагностика годишно преминават около 7000 пациента, а квалифицирания персонал осигуряващи своевременни и с висока степен на информативност рентгенодиагностични изследвания, което подпомага лечебната дейност на “МБАЛ-Самоков” ЕООД.

Отделението по образна диагностика разполага със следната апаратура:

  • стационарен рентгенов апарат “Филипс-супер 70” за графия и скопия;
  • мамограф;
  • мобилен ренгенов апарат “Медирол”;
  • мобилен ренгенов апарат “SR-130”;
  • компютър томограф Somatom Spirit.
  • спирален компютърен томограф тип „SOMATOM Spirit”

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com