Операционен блок

Началник Операционен блок - Д-р Драгомир Дряновски Началник Операционен блок - Д-р Драгомир Дряновски

Операционен блок разполага с 5 операционни зали: Хирургични зали – 3 бр.:  -лапароскопска зала, -асептична зала, -септична зала; Гинекологична зала; Травматологична зала, обслужващи 3 оперативни отделения:   хирургия,  травматология и акушеро -гинекологично отделение.

Отделението разполага с централна кислородна и аспирационни системи.

Осигурени са всички възможности за безопасно и надеждно преминаване на оперативните интервенции, за гарантиране на правилата на асептика и антисептика и предотвратяване на вътреболничните инфекции.

 

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com