Мбал Самоков » Структура » Болнична аптека

Болнична аптека

Болничната аптека на „МБАЛ-Самоков” ЕООД осъществява дейности по снабдяване на лечебното заведение с лекарствени продукти, медицински изделия и дезинфектанти. Работата е организирана съобразно ЗЛАХМ, последващите го наредби и заповедите на Управителя на „МБАЛ-Самоков” ЕООД.

 

От 2007г. в болницата беше въведена информационна система „Гама стор”, която позволява по електронен път да бъдат изписвани лекарствените продукти от отделенията за всеки пациент под формата на електронна заявка.

 

В болничната аптека работят един магистър-фармацевт и един помощник-фармацевт.

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com