Мбал Самоков » Структура » Диагностични лаборатории » Отделение по клинична патология

Отделение по клинична патология

Началник отделение - Д-р Николай Жеков Началник отделение - Д-р Николай Жеков

Oтделението по Клинична патология е разположено в подземния етаж на болницата и е част от структурата на ДКБ на „МБАЛ –Самоков” ЕООД.

Отделението извършва изработване на хистологични, цитологични препарати, включително хистохимични специални оцветявания, морфологична диагностика на тъканни и клетъчни материали.

Отделението осъществява патологоанатомична диагностика в доболничната помощ и участва в екипите, извършващи профилактични прегледи.

Отделението по клинична патология осъществява контрол върху диагностично –терапевтичната дейност на клиничните отделения в „МБАЛ –Самоков” ЕООД.

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com