Клинична лаборатория

Началник отделение - Д-р Росица Минчева Началник отделение - Д-р Росица Минчева

Клинична лаборатория в „МБАЛ –Самоков” ЕООД е структура от диагностично –консултативния блок. Разположена е на III етаж.

II ниво на компетентност

Клинична лаборатория работи с висококачествени реактиви и извършва изследвания на следните показатели

  • кръвна картина
  • коагулационен статус
  • кръвно-газов анализ
  • клинична химия –субстрати, ензими, микроелементи, електролити
  • хормони и тумурни маркери
  • анализ на урина и пунктати

Лабораторията разполага със съвременна апаратура –хематологичен брояч „Сисмекс”, автоматичен клинично-химичен анализатор, двуканален коагулометър, глюкоанализатор „Бекман”, кръвно-газов и електролитен анализатор, имунологичен анализатор „Елексис”.

Безопасната работа на персонала и безрисковото обслужване на пациентите се гарантира от затворената система за вземане на кръв.

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com