Мбал Самоков » Новини » Свободни позиции за специализанти в МБАЛ-Самоков ЕООД

Свободни позиции за специализанти в МБАЛ-Самоков ЕООД

 • Сряда, 13 Март 2024 12:51 | 13 Март 2024
 • 258 пъти
 • Написана от  МБАЛ Самоков

Във връзка с Наредба №1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и съгласно чл.44, свързан с определяне местата за специализанти, финансирани от държавата и Заповед № РД-01-52/01.02.2024г. на МЗ, на основание чл.91, ал.6 и 10 от Закона за лечебните заведения и чл.17, ал.1,4 и 5 от Наредба №8 от 2019 за изискванията към лечебните завезения, които извършват обучение на студенти и специализанти

„МБАЛ – Самоков” – ЕООД обявяваброя на местата финансирани от държавата за:

 1. Специализанти по клинични специалности, за лица с професионална квалификация „лекар“, както следва :
 2. Акушерство и гинекология – 2 места
 3. Кардиология – 2 места
 4. Клинична лаборатория – 2 места
 5. Нервни болести – 2 места
 6. Нефрология – 2 места
 7. Хирургия – 2 места
 8. Образна диагностика – 2 места
 9. Физикална и рехабилитационна медицина – 2 места
 1. Клинично обучение на студенти по медицина, клинично обучение на студенти по направление „Здравни грижи“ както следва :

•  Медицинска сестра – 5 места

 • Медицински лаборант – 5 места

Лицата, които биха желели да кандидатстват на място, заявяват това  писмено в „МБАЛ – Самоков“ – ЕООД – гр. Самоков, ул. Македония 49

Срок за подаване на необходимите документи - до 10 април 2024г.

 

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com