Мбал Самоков » Новини » МБАЛ Самоков търси кандидати за САНИТАР

МБАЛ Самоков търси кандидати за САНИТАР

  • Сряда, 14 Февруари 2024 12:13 | 14 Февруари 2024
  • 850 пъти
  • Написана от  МБАЛ Самоков

„МБАЛ-Самоков“ЕООД търси кандидати за следната позиция: САНИТАР

  • Поведенчески характеристики:способности за работа с пациенти и комуникативност, работа в екип.
  • Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчен, честен, хуманен, лоялен към работодателя си.

 

Ако проявявате интерес към обявената позиция, моля да изпратите вашата автобиография на място при технически секретар на управителя, в срок до 27.02.24г.

Гр.Самоков, ул.“Македония“49, 2-ри етаж, к-т на Управител

Одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на среща разговор.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

Професионална етика:

Зачита личното достойнство и правата на пациентите. При изпълнение на своите задължения не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на пациент, лекар, ръководител, работник или служител. Служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на здравното заведение.

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com