Мбал Самоков » Новини » О Б Я В А

О Б Я В А

  • Понеделник, 18 Септември 2023 07:19 | 18 Септември 2023
  • 3271 пъти
  • Написана от  МБАЛ Самоков

Във връзка със Заповед №РД-19-9/29.12.2022г. на Министъра на здравеопазването за определяне броя на местата за специализанти, финансирани от държавата за 2023г.  и на основание чл.47, ал. 1 и ал.2  и чл.47б ал.1 от Наредба №1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № РД-17-70/06.03.2019г. на МЗ, на основание чл.89а от Закона за лечебните заведения във връзка с чл.33, ал.7 и чл.23, ал.1 от Наредба №18 от 2005г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения и Решение на Акредитационен съвет

„МБАЛ – Самоков” – ЕООД обявява броя на местата финансирани от държавата за специализанти по клинични специалности, за лица с професионална квалификация „лекар“, както следва :

 

  • Акушерство и гинекология – 2места
  • Вътрешни болести – 2 места
  • Нервни болести – 2 места
  • Хирургия – 2 места
  • Образна диагностика – 2 места

 

Срок за подаване на необходимите документи е до 30 септември 2023г.

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com