Мбал Самоков » Новини » Внедряването на програма за цялостно подобряване на хигиената и квалификацията на персонала

Внедряването на програма за цялостно подобряване на хигиената и квалификацията на персонала

  • Петък, 14 Октомври 2022 13:12 | 14 Октомври 2022
  • 2621 пъти
  • Написана от  МБАЛ Самоков

В „МБАЛ-Самоков“ ЕООД започна внедряването на програма от фирма „Еколаб“ за цялостно подобряване на хигиената и квалификацията на персонала във всяка една сфера от болничната дейност.

Темите които се засягат във всяко едно обучение :

Устойчиви подобрения в операционното почистване и дезинфекция

Оптимизирани операционни процеси на работа

Количествено измерим начин за активна борба с ВБИ

По-кратък престой на пациентите

По-малък шанс за повторен прием на пациенти

По-ниски разходи за болнични грижи

Програмите за превенция на ВБИ са широко внедрени в Европейските страни, както и в съседните държави на България, и с успех спомагат за увеличение на нивото на дезинфекцията и хигиената на болниците, както и са отговорни за значителни спестявания в сферата на болничната дезинфекция.

Такива програми успешно са внедрени в България.

 Програмите се предоставят безвъзмездно на болницата. Преминава се през няколко основни етапа, а именно:

    1. Оценка на съществуващата практика на почистване и дезинфекция

    2. Изготвяне на подробен доклад спрямо събраните данни и предложение на план за подобрение.

    3. Обучение на персонала на място в болницата-Хирургия, Родилно отделение, Операционен блок. Персонала се обучава да почиства по методиката на често докосваните обекти, която е утвърдена практика от СЗО.

    4. Създаване на дигитална платформа, с индивидуален профил на болницата. В него се въвеждат събраните данни на база на наблюдения. Платформата изработва доклади, чрез които може да се следи напредъка и пропуските при почистването и дезинфекцията.

Времетраенето на програмата е обикновено 24 месеца.

 

 

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com