Мбал Самоков » Новини » Ресертификационен одит на СУК

Ресертификационен одит на СУК

  • Понеделник, 27 Юни 2022 06:10 | 27 Юни 2022
  • 2244 пъти
  • Написана от  МБАЛ Самоков

Ресертификационен одит на СУК в „Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков” ЕООД /„МБАЛ – Самоков” ЕООД/, съгласно ISO 9001:2015г.

Обхват на сертификация:Диагностика, лечение, профилактика, методична и консултативна помощ.

От 22.06.22г. до 24.06.22г. беше извършен  Ресертификационен одит съгласно ISO 9001:2015г. в „Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков” ЕООД /„МБАЛ – Самоков” ЕООД/,

Одита беше проведен съгласно потвърден План за одит. Беше извършeна оценка на планирането и на ефективността на внедрената система за управление на базата на интервюта, проверка на записи и различни извадкови методи. Целта на сертификата е да оцени ефикасността на системата за управление, за да се потвърди, че тя непрекъснато постига определените цели. Установено е, че в „МБАЛ-Самоков“ ЕООД  се поддържа система за управление в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015.

 

 

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com