Мбал Самоков » Новини » Контролен одит на СУК в МБАЛ-Самоков ЕООД

Контролен одит на СУК в МБАЛ-Самоков ЕООД

  • Вторник, 29 Септември 2020 06:16 | 29 Септември 2020
  • 1593 пъти
  • Написана от  МБАЛ Самоков

Контролен одит на СУК в „Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков” ЕООД, съгласно ISO 9001:2015г.

Коректно функциониране на внедрената  Система за управление на качеството по международния стандарт ISO 9001:2015 в МБАЛ – Самоков ЕООД  показва проведеният контролен одит. Според наблюденията на одиторския екип, служителите на лечебното заведение са направили необходимото, за да  се поддържа и развива системата успешно.

Не са открити несъответствия в прилагането на изискванията на стандарта по качество, отчитат проверяващите.

По този начин се гарантира, че лечебното заведение отговаря на високите цели и на добрите управленски практики, въведени с ISO 9001:2015. Това, от своя страна, подобрява и качеството на предлаганите в лечебното заведение услуги и повишава удовлетвореността на пациентите.


 

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com