Мбал Самоков » Новини » ВАЖНО! Информация за ТЕЛК

ВАЖНО! Информация за ТЕЛК

  • Понеделник, 23 Март 2020 07:00 | 23 Март 2020
  • 959 пъти
  • Написана от  МБАЛ Самоков

Във връзка със спазване на строги противоепидемични мерки срещу разпространение на СОVID-19 и удължаване срока на телковите решения до 31.05.2020г. , Ви информирам за следните промени в работата на ТЕЛК към „МБАЛ-Самоков”ЕООД:
1.Временно е спряна работата на ТЕЛК до 01.04.2020г.
Ще ви уведомиме допълнително дали ще продължиме срока и от коя дата ще работи ТЕЛК .
2.Предвид създалата се ситуация на разпространение на СОVIT-19 в страната, председателите на ТЕЛК ще уведомяват своевременно лицата, че ТЕЛК ще се произнесе само по представената медицинска документация без да е необходимо лицата да се явяват за преглед пред ТЕЛК /когато това е допустимо/. В случаи на необходимост от предоставяне на допълнителни изследвания и консултации, които трябва да се направят /ако това е неизбежно/ лицата ще бъдат уведомявани за това обстоятелство с писмо с известие за доставяне.
3.Експертните решения на ТЕЛК ще бъдат връчвани на лицата или на упълномощени от тях лица или на законните им представители с писмо с известие за доставяне, каквато възможност предоставиха последните изменения в Правилника за устройството и организацията ка работа на органите на. медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, които са в сила от 01.01.2020 г.

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com