Мбал Самоков » Новини » Добавят медицинските сестри и акушерките в проект за специализации

Добавят медицинските сестри и акушерките в проект за специализации

  • Понеделник, 28 Октомври 2019 11:02 | 28 Октомври 2019
  • 1579 пъти
  • Написана от  МБАЛ Самоков

Проект „Специализация в здравеопазването“, който е фокусиран върху повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се специализанти и осигуряването на по-качествени здравни услуги у нас, разширява обхвата си. Това съобщи Министерство на здравеопазването, след като обявяви четвърта процедура за подбор на специализанти (лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки), чието обучение може да бъде финансирано по проекта.


С подписано ново допълнително споразумение между Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и министъра на здравеопазването, е разширена целевата група на проекта, а срокът за неговото изпълнение е удължен до края на 2023 г. Вече освен лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти, за финансиране на специализациите по проекта вече могат да кандидатстват и медицински сестри и акушерки.
Затова е обявена четвърта процедура за подбор на специализанти с разширените критерии за кандидатстване. Ще бъдат подкрепени лица с придобита професионална квалификация „лекар”, „лекар по дентална медицина“, „медицинска сестра“ или „акушерка“.

Процедурата е отворена и всеки желаещ може да кандидатства до 30.09.2023 г. онлайн чрез регистрация в интернет страницата на проекта www.specializanti-mh.info. Критериите за подбор, условията, начина за кандидатстване и необходимите документи, са публикувани на сайта на проекта, Секция „Документи“, Раздел „Документи за четвърта процедура за подбор на специализанти“.


Специализанти, кандидатствали и неодобрени в предходните процедури за подбор поради срок на обучение, продължаващ извън срока за изпълнение на проекта, предвид удължаването му вече са допустими кандидати и могат да получат финансиране за обучението си, уточняват от Министерство на здравеопазването.

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com