Мбал Самоков » Новини » ПАТРОНАЖНА ГРИЖА НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В САМОКОВ

ПАТРОНАЖНА ГРИЖА НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В САМОКОВ

  • Петък, 09 Август 2019 05:31 | 09 Август 2019
  • 1655 пъти
  • Написана от  МБАЛ Самоков

ОБЩИНА САМОКОВ стартира проект „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ САМОКОВ” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

От 01.07.2019 г. започва кандидатстване и подбор на желаещите да ползват почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Услугите ще се извършват от специализиран екип от медицински сестри, социален работник, психолог и рехабилитатор. Целта на проектa е да подобри качеството на живот на хората с увреждания и възрастните хора.

По проекта могат да кандидатстват лица от следната целева група:

– Хора с увреждания;

– Лица с хронични заболявания;

– Възрастни хора над 65 години;

Чрез проектът ще се изгради модел за патронажни грижи на хората в неравностойно положение, като се поставят акцент върху специализираната помощ, в това число медицинска, психологическа, социална. Дейностите предвиждат осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домовете на хората с увреждания, възрастните хора, включително с хронични заболявания и трайни увреждания с цел подобряване качеството на живот.

Медицинските специалисти ще посещават потребителите в домовете им, като ще проследяват общото здравословно състояние, измерване на кръвно налягане, пулс, тегло и кръвна захар; правене на превръзки, съдействие и подкрепа пред лични лекари и др. Всички, желаещи да ползват почасови интегрирани здравно-социални услуги трябва да подават заявление за участие и документ от лекар за необходимост от ползването им. След приема ще се извърши подбор на потребителите, като с предимство ще се ползват самотноживеещи лица с увреждания, лица с хронични заболявания и такива преминали болнично лечение в интензивен кардиологичен, неврологичен сектор, преживяли инсулт и тежки травматологични операции, имащи затруднения в самообслужването.

От МБАЛ Самоков  по проекта ще участват 26 медицински сестри на допълнителен трудов договор на 4 часа за срок от 1 година.

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com