Мбал Самоков » Новини » Свободна длъжност за лекар специализинт по хирургия

Свободна длъжност за лекар специализинт по хирургия

  • Петък, 02 Август 2019 13:34 | 02 Август 2019
  • 1118 пъти
  • Написана от  МБАЛ Самоков

О Б Я В А

Във връзка със Заповед № РД-17-70/06.03.2019г. на МЗ, на основание чл.89а от Закона за лечебните заведения във връзка счл.33, ал.7 и чл.23, ал.1 от Наредба №18 от 2005г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения и Решение на Акредитационен съвет /Протокол №2/21.02.2019г./  „МБАЛ – Самоков” – ЕООД обявява следната свободна длъжност – лекар специализинт  в Хирургично отделение – 1 бр.

 

 

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com