Мбал Самоков » Новини » Увеличение на работните заплати в МБАЛ-Самоков от 01.07.2019г.

Увеличение на работните заплати в МБАЛ-Самоков от 01.07.2019г.

  • Понеделник, 29 Юли 2019 00:00 | 29 Юли 2019
  • 919 пъти
  • Написана от  МБАЛ Самоков

На 26.07.2019г. бе проведен Медицински съвет на „МБАЛ-Самоков“ ЕООД, на който бе приет отчет-анализ за дейността на болницата за I-вото полугодие на 2019г.

Болницата е без задължения към контрагенти и завършва с положителен финансов  резултат за I-вото полугодие на 2019г.

Имайки предвид стабилното финансово състояние на болницата,  новия стандарт за финансово управление на държавните лечебни заведения - търговски дружества и Методика за образуване на разходите за персонал и работните заплати, бяха увеличени работните заплати с 100 лева  на медицинските специалисти и оператори въвеждане данни и с 200лева на лекарите на основен трудов договор.

Увеличението на работните заплати влиза в сила от 01.07.2019г.

 По този начин достигаме до препоръчителните от МЗ съотношения на работните заплати между санитар, професионалист по здравни грижи и лекар- 1 към 1,7 към 2,2.

За периода от м.април до м.юни включително работещите в болницата получават допълнително материално стимулиране в зависимост от ефикасността на работа, качеството  на предлаганата медицинска услуга и удовлетворението на пациентите в размер на : медицински сестри между 100-300 лв. и лекари между 200-600лв.

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com