Мбал Самоков » Новини » ОБЯВА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА ЛЕКАРИ

ОБЯВА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА ЛЕКАРИ

  • Четвъртък, 11 Юли 2019 11:32 | 11 Юли 2019
  • 1596 пъти
  • Написана от  МБАЛ Самоков

О Б Я В А

 

Във връзка със Заповед № РД-17-70/06.03.2019г. на МЗ, на основание чл.89а от Закона за лечебните заведения във връзка счл.33, ал.7 и чл.23, ал.1 от Наредба №18 от 2005г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения и Решение на Акредитационен съвет „МБАЛ – Самоков” – ЕООД обявява за специализация следните свободни длъжности:

  1.  За специализация на лекари:
  • Хирургично отделение – 3 длъжности
  • Отделение по образна диагностика – 2 длъжности
  • Неврологично отделение – 2 длъжности
  • Акушеро-гинекологично отделение – 2 длъжности
  • Вътрешно отделение – 3 длъжности

 

  1. Студенти по медицина  и медицински специалисти от Община Самоков могат да ползват базата на „МБАЛ-СамокоВ” – ЕООД за провеждането на своите летни студентски стажове.

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com