Мбал Самоков » Новини » Отлична оценка за МБАЛ-Самоков

Отлична оценка за МБАЛ-Самоков

  • Четвъртък, 07 Март 2019 10:16 | 07 Март 2019
  • 912 пъти
  • Написана от  МБАЛ Самоков

Със заповед № РД-17-70/06.03.2019г. на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и на основание на Закона за лечебните заведения и Наредба №18 от 2005 година за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения и решение на Акредитационния съвет /Протокoл  № 2/21.02.2019г) „МБАЛ-Самоков“ ЕООД получи акредитационна оценка „отлична“ за цялостна медицинска дейност за следващите пет години.

За същия период болницата  е акредитирана с отлична оценка за обучение на студенти и специализанти.

Акредитационна оценка за практическо обучение за:

-        Практическо обучение /учебна практика и преддипломен стаж/ на студенти по професионално направление „Медицина“

-        Практическо обучение /учебна практика и преддипломен стаж/ на студенти по професионално направление „Здравни грижи“

-        Практическо обучение /учебна практика и преддипломен стаж/ на студенти по професионално направление „Обществено здраве“

-        Следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалностите:Вътрешни болести, Хирургия, Акушерство и гинекология, Нервни болести и Образна диагностика

Това е заслужена награда за всекидневните усилия, всеотдайност и изключителен професионализъм на специалистите от лечебното заведение.

 

 

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com