Мбал Самоков » Новини » Обучение във връзка с Общия регламент за защита на личните данни се проведе в МБАЛ-Самоков

Обучение във връзка с Общия регламент за защита на личните данни се проведе в МБАЛ-Самоков

  • Вторник, 30 Октомври 2018 14:34 | 30 Октомври 2018
  • 979 пъти
  • Написана от  МБАЛ Самоков

Във връзка с Общия регламент за защита на данните  (Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и Съвета от 27 април 2016 година аотносно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и свободно движение на такива данни и отмяна на Директива 95/46/ЕО) и изпълнение на Договор между МБАЛ-Самоков ЕООД и БСЖ Юнивърс.ЕООД се проведе обучение на служитедлите от АСБ на МБАЛ-Самоков ЕООД.

На същото присъстваха Системен администратор, Гл. счетоводител, Гл. мед. сестра, Оперативен счетоводител, Касиер, Специалист стопанско звено, Специалист договори и договорни партньори, Личен състав, ТРЗ и Специалист от отдел Маркетиннг и магистър-фармацефт - Ръководител Болнична аптека, старши медицински сестри, технически секретари.

Обучението имащо за цел да въвеждането на Система за управление на личните данни и включените в същата Процедури започна с разясняване на служителите на принципите на регламента, както и правата и задълженията им, във връзка с предоставянето, получаването, събирането, съхранението, обработката, боравенето и достъпа до лични данни.

Обучението се проведе в Библиотеката на МБАЛ-Самоков ЕООД, наскоро отворена за пациенти и протече в една приятна атмосфера, както за служителителите, така и за обучаващите с въпроси, разяснения и примери от практиката на експертите от БСЖ Юнивърс ЕООД.

Задачите, пред които е поставен Администраторът на лични данни от тук нататък е изпълнението на препоръките и следване на Процедурите на СУЛД.

 

 

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com