Мбал Самоков » Новини » КАНДИДАТСТУДЕНСКА КАМПАНИЯ 2018/2019

КАНДИДАТСТУДЕНСКА КАМПАНИЯ 2018/2019

  • Понеделник, 04 Юни 2018 00:00 | 04 Юни 2018
  • 1420 пъти
  • Написана от  МБАЛ Самоков

Кандидатстване в Медицински колеж  „Й.Филаретова”-София

За специалностите в Медицински колеж „Йорданка Филаретова”- София:
Устен изпит с писмена част „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”:
По график : 17, 18, 19 и 20 юли 2018 г.
МОДЕЛИРАНЕ 21 юли 2018 г. 
Идентификация 22 юли 2018 г.

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ 
В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА“ към МУ - СОФИЯ се подготвят кадри с висше образование със срок на обучение 3 години. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”.
по следните специалности:
„Медицински лаборант”
„Рентгенов лаборант”
„Зъботехник”
„Рехабилитатор”
„Помощник- фармацевт”
„Инспектор по обществено здраве”
„Медицинска козметика” 
„Масажист” ( за лица с увредено зрение)

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ
Кандидатстващите за придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по…” по специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”- София полагат устен изпит с писмена част върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”, състоящ се от три компонента ( елемента):
- обща култура за системата на здравеопазване;
- желание и умение за работа с хора;
- психо-социална компетентност.

Кандидат-студентски документи за специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”-София се подават на адрес:
ул. „Й.Филаретова” № 3, ет.1, тел. 02/ 91546 26 и 02/ 91546 27 
от 9.00 до 16.00 часа, включително в събота. 
В неделя комисията по прием на документи не работи!
Не се приемат документи по пощата, както и такива, които не са попълнени точно и по образец от Приложения № № 5, 6 или 7!

 

Кандидатстване  във Факултетът по обществено здраве при Медицински университет-София 

Справочникът за прием на студенти във Факултета по обществено здраве за учебната 2018/2019 г. е отпечатан и наличен във Факултета по обществено здраве, кабинет № 50, от 9,00 до 16,00 ч. 
Адрес : София 1527, ул. „Бяло море” № 8, ет. 5
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”;
Факултетът по обществено здраве при Медицински университет-София провежда обучение по специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“, „Трудова медицина и работоспособност“, „Управление на здравните грижи“, „Акушерка“, „Медицинска сестра“, „Кинезитерапия“ и „Лекарски асистент“.
Студентите, изпълнили задълженията си по учебния план получават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен:
„Бакалавър“, редовна форма на обучение по специалностите: 
• „Медицинска сестра“;
• „Акушерка“;
• „Лекарски асистент“;
• „Кинезитерапия“;
• „Управление на здравните грижи“ - редовна и задочна форма на обучение; 
• „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ - редовна и задочна форма на обучение;
• „Трудова медицина и работоспособност“ - редовна форма на обучение.
„Магистър“, задочна форма на обучение по специалностите: 
• „Обществено здраве и здравен мениджмънт“;
• „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“; 
• „Трудова медицина и работоспособност“; 
• „Управление на здравните грижи“.
„Магистър“, дистанционна форма на обучение по специалностите: 
• „Обществено здраве и здравен мениджмънт“;
• „Трудова медицина и работоспособност“.

Адрес : София 1527, ул. „Бяло море” № 8, ет. 5
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”;
тел. +359 2 9432 304; +359 2 9432 292 
ДЕКАН: проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:
от 26 ЮНИ до 30 ЮНИ 2018 г.(вкл.), от 9,00 до 16,00 ч.
ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ",
УЛ."БЯЛО МОРЕ" № 8, ЕТ. 5;
ТЕЛ. 02/9432 вътрешни: 304, 292, 267, 127, 372, 579

РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ:
01.08.2018г.

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ: 
от 02.08.2018г. до 05.08.2018г., от 9.00 до 16.00 ч.

 

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com