Мбал Самоков » Новини » МБАЛ "Самоков" ЕООД сключи нов рамков договор с РЗОК

МБАЛ "Самоков" ЕООД сключи нов рамков договор с РЗОК

  • Петък, 25 Май 2018 12:36 | 25 Май 2018
  • 1024 пъти
  • Написана от  МБАЛ Самоков

На 23.05.2018г. МБАЛ "Самоков" ЕООД сключи нов рамков договор с РЗОК-София област. И тази година болницата ще работи по 99 клинични пътеки, 12 амбулаторни процедури и 1 клинична процедура, съгласно НРД 2018 за медицинските дейности.

 

Клинични пътеки

1             Стационарни грижи при бременност с повишен риск

2             Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск

3             Оперативни процедури за задържане на бременност

4.1          Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността  до 13 гест. с. включително

4.2          Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността  над 13 гест. с.

5             Раждане

6             Грижи за здраво новородено дете

7             Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

9             Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

16           Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

27           Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

29           Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация

33           Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения

36           Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик-за лечение на пациенти на възраст над 18 години

37           Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик- за лечение на пациенти на възраст над 18 години

38           Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

39           Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст

40.1       Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

40.2       Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

41.1       Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 г.

41.2       Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 г.

42.1       Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

45           Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система

47           Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация

48           Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст

49           Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст

50           Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза за лечение на пациенти на възраст над 18 години

52           Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив за лечение на пациенти на възраст над 18 години

53           Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив за лечение на пациенти на възраст над 18 години

54           Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)

56           Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви  (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми

61           Диагностика и лечение на мултипленна склероза за лечение на пациенти на възраст над 18 години

62           Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи за лечение на пациенти на възраст над 18 години

63           Лечение на епилептичен статус

67           Диагностика и лечение на паркинсонова болест

72           Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лечение на пациенти на възраст над 18 години

78.1       Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

84           Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен  пиелонефрит за лечение на пациенти на възраст над 18 години

87.1       Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

88.1       Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

106.1     Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18 години

106.2     Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 години

107         Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови

108         Диагностика и лечение на гъбно фалидно отравяне

111         Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

113.1     Диагностика и лечение на консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой  48 часа

113.2     Диагностика и лечение на консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой  4 дни

114         Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

115         Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

127         Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност при лица над 18 год.

158         Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани / лечението на пациенти под 18 год. е само в условията на спешност/

160         Нерадикално отстраняване на матката

162         Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

163         Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

164         Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената

165         Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

169         Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

171         Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

173         Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

175         Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

177         Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

179         Оперативни процедури върху апендикс

180         Хирургични интервенции за затваряне на стома- за лечение на пациенти над 18 год.

181         Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

182         Оперативни процедури при хернии за лечение на пациенти над 18 год.

183         Оперативни процедури при хернии с инкарцерация   / лечението на пациенти под 18 год. е само в условията на спешност/

184         Конвенционална холецистектомия / лечението на пациенти под 18 год. е само в условията на спешност/

185         Лапароскопска холецистектомия  / лечението на пациенти под 18 год. е само в условията на спешност/

186         Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища / лечението на пациенти под 18 год. е само в условията на спешност/

188         Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест / лечението на пациенти под 18 год. е само в условията на спешност/

190         Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност / лечението на пациенти под 18 год. е само в условията на спешност/

191.1     Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

191.2     Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години

192         Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции за лечение за лечение на пациенти над 18 год.

193         Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 за лечение на пациенти над 18 год.

194         Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

195         Оперативно лечение при остър перитонит за лечение на пациенти над 18 год.

196         Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси за лечение на пациенти над 18 год.

197         Консервативно лечение при остри коремни заболявания за лечение на пациенти над 18 год.

199.1     Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания за лечение на пациенти над 18 год.

199.2     Лечение на тумори на кожа и лигавици -  доброкачествени новообразувания за лечение на пациенти над 18 год.

205         Тежка черепно - мозъчна травма - консервативно поведение за лечение на пациенти над 18 год.

208         Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми

209         Хирургично лечение при травма на главата за лечение на пациенти над 18 год.

216         Спешни състояния в гръдната хирургия за лечение на пациенти над 18 год.

217.1     Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник

219         Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

220         Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност

222         Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

232         Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3% при деца

235         Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

253         Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания *за лечение на пациенти над 18 год.

254         Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето **

256         Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обим и сложност с остатъчни проблеми за здравето **

262         Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

263         Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

264         Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции за лечение на пациенти над 18 год.

265         Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

999         Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

 

Амбулаторни процедури

1             Хрониохемодиализа

4             Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия

11           Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

22           Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

23           Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

25           Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

26           Амбулаторни хирургични процедури

28           Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви

29           Поетапна вертикализация и обучение в ходене

33           Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

34           Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт

99           Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека …

 

Клинични процедури

1             Диализно лечение при остри състояния

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com