Мбал Самоков » Новини » Успешно завърши обучението по професия: Болногледач

Успешно завърши обучението по професия: Болногледач

  • Вторник, 22 Май 2018 10:56 | 22 Май 2018
  • 1022 пъти
  • Написана от  МБАЛ Самоков

От 20.10.2017г. до 25.04.2018г. /със срок на обучение 6 месеца/, се проведе Обучение по професия: Болногледач“-второ ниво, специалност: "Здравни грижи" , професионално обучение: професии и специалности и по част от професии и специалности със 660 учебни часа, от които Теоретично обучение: 228ч. по проект „Ваучери за заети лица” , обучения за заети лица по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Обучаваща институция беше ЦПО към КНСБ , Място на провеждане: гр.Самоков, Преподаватели бяха Д-р Емилия Ангелова Хаджийска, Д-р Светла Павлова Николова ,Д-р Ивалина Михайлова Трендафилова.

От „МБАЛ-Самоков” ЕООД участваха  18 заети лица, които са на трудов договор в болницата, работещи като санитари, със  средна степен на образование. Обучението премина успешно бяха изучавани следните модули:

1.Икономика

2.Предприемачество                                                                              

3. Здравословни и безопасни условия на труд.                                             

4.Въведение в професията. Правна рамка на здравеопазването                 

5. Професионална и медицинска етика. Основи  и методи на социалната работа         

6. Управление на битови рискови  и кризисни ситуации                    

7. Анатомия, физиология и хигиена                                                     

8. Общи грижи  и обслужване на болния  -                                         

9. Социална работа и грижи за болния  -                                            

10. Хигиена на храненето. Хигиена и дезинфекция                             

11.Дейности и взаимодействие на болногледача 

с доболнични и болнични институции и служби                                 

Учебна практика:

12. Правна рамка на здравеопазването -                          

13.Професионална и медицинска етика. Основи  и методи на социалната работа  -              

14.Управление на битови рискови  и кризисни ситуации                   

15.Анатомия, физиология и хигиена                                          

16. Общи грижи  и обслужване на болния                                           

17. Социална работа и грижи за болния                                                       

18. Хигиена на храненето. Хигиена и дезинфекция   -                         

19.Дейности и взаимодействие на болногледача  сдоболнични и болнични институции и служби               

20.Производствена практика         -Разширена професионална подготовка

21.Грижи и обслужване на болните в домашни условия               

 

Всички получават СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯпо професия: Болногледач“-с придобита втора  степен на професионална квалификация, специалност: "Здравни грижи"

 

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com