Мбал Самоков » Новини » ОТЧЕТ НА БЧК -САМОКОВ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2017г.

ОТЧЕТ НА БЧК -САМОКОВ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2017г.

  • Петък, 15 Декември 2017 11:04 | 15 Декември 2017
  • 1204 пъти
  • Написана от  МБАЛ Самоков
Д-р Виолета Москова- Председател на Общински съвет на БЧК гр. Самоков Д-р Виолета Москова- Председател на Общински съвет на БЧК гр. Самоков

На 14 декември 2017 г., в навечерието на Коледните и Новогодишни празници, Общински съвет на БЧК гр. Самоков проведе своето поредно годишно - отчетно събрание.

През изминалата година за БЧК гр. Самоков водещо значение имаше Социално-помощната дейност.

През м. февруари 2017г.  бяха раздадени хранителни пакети еднократно на 2781 души от уязвими групи и най-нуждаещи се –подпомагани с отопление, самотни майки и семейства на първокласници през 2015г.

През април 2017г. допълнително бяха раздадени 380 пакета с хранителни продукти, като право на подпомагането имаха хората с доказани 90% трайни увреждания с чужда помощ.

Във връзка с наводнението в гр. Самоков през юли 2017г. на пострадалите от наводнението бяха раздадени 16 пакета хранителни продукти и два камиона минерална вода .

Беше проведена дарителска кампания „ Купи и дари”, по инициатива на BILLA и  договор между БЧК и BILLA. Събрани и раздадени продукти от първа необходимост със съдействието на БЧК, бяха 31 хранителни пакета.

През 2017г. в училищата на територията на Община Самоков редовно се провежда здравна просвета , включваща лекции и беседи за оказване на  първа долекарска помощ. През 2017г.  бяха обучени 139 ученици от горните класове на ОУ „Христо Максимов”, ОУ „Кирил и Методий”,ОУ „Митрополит Авк. Велешки”, ОПУ „ Неофит Рилски”, ОУ „Димчо Дебелянов” с.Говедарци, ПГ по Туризъм гр. Самоков, ПГ „Константин Фотинов”, ПТГ „Никола Й. Вапцаров”. Обучението бе под надслов „ И аз мога да помогна”  с лектор Д-р Виолета Москова- председател на Общински съвет на БЧК гр. Самоков. Целта на обучението е  да се подобри безопасността на учениците в гр. Самоков не само на пътя, но и в случай на извънредна кризисна ситуация. След проведеното обучение всички ученици получиха сертификат.

В гр. Самоков се провеждат от Български червен кръст ежемесечно и курсове по първа долекарска помощ за кандидат-водачи на МПС . Обучението включва теоретична подготовка и практически упражнения в рамките на 8 учебни часа. На курсистите се предоставя учебно ръководство и сертификат сертифициран със знака за качество от Европейския референтен център по първа помощ. През 2017г. в кабинета на БЧК в гр. Самоков, находящ се на I –eтаж на МБАЛ- Самоков  с лектор Д-р Виолета Москова са проведени 30 курса, като са преминали и обучени  288 кандидат-водачи на МПС. 

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com