Мбал Самоков » Новини » СКРИНИНГ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

СКРИНИНГ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

  • Понеделник, 27 Ноември 2017 09:49 | 27 Ноември 2017
  • 1144 пъти
  • Написана от  МБАЛ Самоков

       В рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 - 2020, в цялата страна (за втора поредна година) се организира популационен скрининг на три локализации на онкологични заболявания (на гърдата, шийката на матката, дебелото и правото черво). Скринингът е изготвен на база въведения пилотен модел за скрининг на три вида ракови заболявания в рамките на проект BG051РО001-5.3.02-001-С0001 „Спри и се прегледай”, съответните медицински стандарти и разработените по проекта Ръководства за добра практика при скрининг за рак на маточната шийка, рак на гърдата и рак на дебелото и правото черво.

Скриниговите прегледи могат да бъдат извършени в лечебно заведение, регистрирано за участие в проекта, по избор на пациента, каквато е и „МБАЛ-САМОКОВ” ЕООД.

Целевите групи по проекта ще бъдат известявани чрез изпращане по пощенски път на покани за явяване на скринингов преглед.

Целеви групи: 

-        Целевагрупазаскринингнараканаматочнаташийка:женинавъзрастот 25 до 60 години

-        Целевагрупазаскринингнараканамлечнатажлеза:50 до 69 год. възраст

-        Целевагрупазаскринингнараканадебелото и правоточерво:жени и мъже, навършили 50 годишнавъзраст

 Скрининговите изследвания се провеждат посредством скрининг тестове:

-        цитонамазка за откриване на рак на маточната шийка,

-        мамографски преглед за рак на млечната жлеза при жените,

-        анализ на скрита кръв в изпражненията за рак на дебелото черво.

 

Получилите покани могат да проведат прегледи в „МБАЛ-Самоков“ ЕООД, като за целта трябва да бъде записан час за прегледа на телефони:

Регистратура на „МБАЛ-Самоков“ ЕООД- 0722/89-231;0722/66353

ПКК АГО- 0722/89-350;0722-89-379- ст. м. акушерка Виолета Лазарова

ПКК ХО- 0722/89-289;0722/89-229- ст. м. сестра Лили Боюкова

ПКК ВО – 0722/89-275- ст. м. сестра Петранка Джоргова

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com