Мбал Самоков » Новини » ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТЯ НА ПАЦИЕНТА В БОЛНИЦАТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТЯ НА ПАЦИЕНТА В БОЛНИЦАТА

 • Понеделник, 25 Септември 2017 00:00 | 25 Септември 2017
 • 1199 пъти
 • Написана от  МБАЛ Самоков

ИНФОРМАЦИЯ

за жителите на Община Самоков

относно движението на пациента при осъществяване на консултации и хоспитализация в болницата

 

ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ- след направен първичен преглед издават:

 • Направление №3 за консултация с лекар-специалист от извънболничната помощ
 • Направление за извършване на медико- диагностични изследвания в извънболничната помощ
 • Направление №7 за хоспитализация/настаняване на пациент в болницата

ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ- след направен първичен преглед издават:

 • Направление №3 за консултация с лекар-специалист с друга специалност от извънболничната помощ
 • Направление за извършване на медико- диагностични изследвания в извънболничната помощ
 • Направление №7 за хоспитализация/настаняване на пациент в болницата

ДЕЖУРНИ ЕКИПИ НА ФСМП- САМОКОВ - след направен първичен преглед издават:

 • След направен преглед от дежурния екип се назначава терапия за домашно лечение.
 • Фиш за спешна медицинска помощ, за хоспитализация/настаняване на пациент в болница в Самоков или София, след поискана и осъществена консултация от лекар- специалист от „МБАЛ- Самоков“ ЕООД и попълнен съответен фиш за това.
 • Транспорт на пациенти до специализирани лечебни заведения в София, след заявен и осъществен консултативен преглед от лекар- специалист или по преценка на дежурния екип на ФСМП.

ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИСТИ ОТ БОЛНИЦАТА

 • След заявяване по определения ред от страна на дежурните екипи осъществяват консултации на пациенти от ФСМП за спешни случаи .
 • Настаняват в болницата насочени за хоспитализация пациенти от общопрактикуващите лекари, лекарите-специалисти от извънболничната помощ и дежурните екипи на ФСМП.

 

 

                                                      

  

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com