Мбал Самоков » Новини » КОНТАКТИ:

КОНТАКТИ:

  • Понеделник, 31 Юли 2017 13:01 | 31 Юли 2017
  • 2906 пъти
  • Написана от  МБАЛ Самоков

 

Във връзка с реконструкцията  на АТЦ /Автоматична телефонна централа/

 Информираме Ви, че „МБАЛ-Самоков“ ЕООД отговаря на следните номера:

072289 /***    / където*** е вътрешен номер на /:

·         231- Регистратура

·         275,374-  Вътрешно отделение

·         287,284-  Кардиологично отделение

·         229,289-  Отделение по хирургия

·         207- Операционен блок

·         376-  Отделение по нервни болести

·         383-  Педиатрично отделение

·         350,379-  Акушеро –гинекологично отделение

·         204-  Отделение по ортопедия и травматология

·         283- Системен администратор

-          288-  Обществени поръчки

·         314,332,346-  ОАИЛ

·         242-  Физиотерапия и рехабилитация

·         363,386-  Клинична лаборатория

·         276-  Микробиологична лаборатория

·         278 –  Отделение Образна диагностика

·         366-  Отделение по обща и клинична патология

·         336,389-  Отделение по хемодиализа

·         225-  Управител

·         266-  Технически секретар

·         351-  Факс

·         348-  Главна мед. сестра

·         352-  Главен счетоводител

-         253- Каса, ТРЗ

·         272- Счетоводство

·         323- Стопански отдел

·         260-  Личен състав 

·         325- Маркетинг

·         254-  ТЕЛК

·         324-  Охрана

·         236-  ФСМП

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com