Мбал Самоков » Новини » 5 Стипендии за обучение в специалност " Медицинска сестра"

5 Стипендии за обучение в специалност " Медицинска сестра"

  • Четвъртък, 02 Февруари 2017 14:12 | 02 Февруари 2017
  • 1352 пъти
  • Написана от  МБАЛ Самоков

Във връзка с Решение на Общински съвет- Самоков за обявени  пет стипендии за обучение в специалност „медицинска сестра”

„МБАЛ-Самоков” ЕООД  съобщава, че желаещите могат да кандидатстват за общинските стипендии след като представят уверение , че са приети в Колеж за обучение по специалност „медицинска сестра.

Желаещите, които искат да се възползват от стипендии за обучение, по време на същото  сключват договор за работа  с „МБАЛ-Самоков” ЕООД за срок от 5 години след завършване на обучението.

Кандидатстващите за специалности „Медицинска сестра във Факултет по Обществено здраве могат да подават документи на адрес:

 ул. „Бяло море” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, ет.5,

Деканат на Факултет по Обществено здраве. 
Телефони за справки: 02/ 9432 304, 02/ 9432 292

 

Кандидат-студентите за специалност „ медицинска сестра” във Факултет по обществено здраве полагат състезателни изпити, посочени в Справочника на Факултет по обществено здраве.
/ За информация – Справочник на Факултет по обществено здраве /

За специалност „ медицинска сестра” документи се подават  във Факултет по обществено здраве 
всеки ден  от понеделник до неделя включително от 9,00 до 16,00 ч.

УМБАЛ  „Царица Йоанна- ИСУЛ“ ул. „Бяло море“№ 8, ет. 5
Тел. 02 9432 292 и 02 9432 304

 

http://foz.mu-sofia.bg/

http://www.mu-sofia.bg/

 

За справка и допълнителни въпроси може да се обърнете към Ангелина Гаврилова тел. 0897981271

    

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com