Мбал Самоков » Новини » Сертификат за управление на качеството получи "МБАЛ-Самоков" ЕООД

Сертификат за управление на качеството получи "МБАЛ-Самоков" ЕООД

  • Четвъртък, 23 Юни 2016 06:17 | 23 Юни 2016
  • 1509 пъти
  • Написана от  МБАЛ Самоков

Управлението и организацията на работа в “ МБАЛ-Самоков“ ЕООД покриват международните изисквания за качество. Свидетелство за постигнатите най-високи стандарти в здравното заведение е полученият сертификат ISO 9001:2008, който гарантира, че медицинските услуги, предоставяни в болницата, отговарят на добрите медицински практики и на националните стандарти за диагностика, лечение и рехабилитация.

Стандартът е гаранция и за високото качество на оборудването, с което разполага лечебното заведение.

 Присъденият сертификат е за цялостната дейност на медицинските и спомагателни структури на „МБАЛ-Самоков“ ЕООД .

Поддържането на валидността на сертификата спрямо ISO 9001:2008 изисква Системата за управление на качеството на „МБАЛ -Самоков“ ЕООД да бъде периодично одитирана от сертифициращата организация.

 ISO 9001 съдържа изисквания към системи за управление на качеството, които организациите, които се стремят да повишават удовлетвореността на своите клиенти внедряват, за да осигурят способността си постоянно да предоставят услуги или продукти, които съответстват на изискванията на заинтересованите от дейността им страни и приложимите нормативни изисквания.

Одитът на системата е извършен от глобалната компания Intertek, една от трите най-големи сертифициращи компании в света.

 

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com