Мбал Самоков » Новини » ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА СЛЕД ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА СЛЕД ОБУЧЕНИЕ

  • Вторник, 17 Май 2016 08:19 | 17 Май 2016
  • 1461 пъти
  • Написана от  МБАЛ Самоков

 Възможност за обучение и работа

Във връзка с Решение №1834 на Общински съвет- Самоков за обявени пет стипендии за обучение в специалност „ Специалист здравни грижи” .

 „МБАЛ-Самоков” ЕООД съобщава, че желаещите могат да кандидатстват за общинските стипендии, след като представят уверение пред „МБАЛ- Самоков” ЕООД, че са приети за обучение по дадената специалност.

   Желаещите, които искат да се възползват от общински стипендии за обучение, по време на обучението си, сключват договор за работа с „МБАЛ-Самоков” ЕООД за срок от 5 години, след завършване на същото.

  -  Кандидатстващите за специалности„Медицинска сестра” и „Акушерка” във Факултет по Обществено здраве към „Медицински Университет”-  София, могат да подават  документи на адрес: ул. „Бяло море”№8, УМБАЛ „Царица Йоана- ИСУЛ”, ет.5,

Срок за подаване на документи: от 24.06.2016г. до 29.06.2016г.

Кандидат студентите за всички специалности полагат състезателни изпити, посочени в Справочниците за кандидатстване.

Справочник на ФОЗ към „Медицински Университет”-  София-http://foz.mu-sofia.bg

 

-   Кандидатстващите за специалност „Медицински лаборант”, „Рентгенов лаборант”, „Помощник-фармацевт“ в Медицински Колеж „Йорданка Филаретова”, подават документи на адрес: ул „Йорданка Филаретова” №3 ет.1,

Срок за подаване на документи: от 14.07.2016г. до 21.07.2016г. от 9.00 до 16.00 часа.

Кандидат студентите за всички специалности полагат състезателни изпити, посочени в Справочниците за кандидатстване.

Справочник на Медицински Колеж „Йорданка Филаретова“-www.mu-sofia.bg

 

За справка и допълнителни въпроси може да се обърнете към Ангелина Гаврилова- тел. 0897/ 981 271; 0889/ 212 622;

 

  

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com