Мбал Самоков » Новини » СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

  • Вторник, 12 Януари 2016 12:02 | 12 Януари 2016
  • 1635 пъти
  • Написана от  МБАЛ Самоков

Във връзка с Решение №1834 на Общински съвет- Самоков са обявени пет стипендии за обучение в специалност „ Специалист здравни грижи”.

„МБАЛ-Самоков” ЕООД съобщава, че желаещите могат да кандидатстват за общинските стипендии, след като представят уверение пред „МБАЛ- Самоков” ЕООД, че са приети в Колеж за обучение по дадената специалност.

 

   Желаещите, които искат да се възползват от общински стипендии за обучение, по време на обучението си, сключват договор за работа с „МБАЛ-Самоков” ЕООД за срок от 5 години, след завършване на същото.

  -  Кандидатстващите за специалности „Медицинска сестра” и „Акушерка” във Факултет по Обществено здраве към „Медицински Университет”-  София, могат да подават     документи на адрес:

ул. „Бяло море”№8, УМБАЛ „Царица Йоана- ИСУЛ”, ет.5,

Деканат на Факултет по Обществено здраве.

Телефони: 02/ 9432 304,  02/ 9432 292

-   Кандидатстващите за специалност „Медицински лаборант”, „Рентгенов лаборант” в Медицински Колеж „Йорданка Филаретова”, подават документи на адрес „Йорданка Филаретова” №3 ет. 1

тел. 02/ 9154 626,  02/ 9154 627  от 9.00 до 16.00 часа.

-   Кандидат студентите за всички специалности полагат състезателни изпити, посочени в Справочниците за кандидатстване.

-  Справочник на ФОЗ към „Медицински Университет”-  София.

-  Справочник на Медицински Колеж „Йорданка Филаретова“

http://foz.mu-sofia.bg

www.mu-sofia.bg

За справка и допълнителни въпроси може да се обърнете към Ангелина Гаврилова- тел. 0897/ 981 271

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com