Мбал Самоков » Новини » "МБАЛ-Самоков" ЕООД сключи договор с НЗОК по 123 клинични пътеки

"МБАЛ-Самоков" ЕООД сключи договор с НЗОК по 123 клинични пътеки

  • Сряда, 25 Февруари 2015 11:27 | 25 Февруари 2015
  • 1896 пъти
  • Написана от  МБАЛ Самоков

На 24.02.2015г.„МБАЛ-Самоков” ЕООД сключи договор с НЗОК/РЗОК за оказване на болнична  медицинска  помощ по 123 Клинични пътеки заложени в НРД 2015.

1

Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза/за лица над 18 години/

2

Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

3

Паренхимен мозъчен кръвоизлив/за лица над 18 години/

4

Субарахноиден кръвоизлив /в частта си за лица над 18 години/

5

Остра и хронична демиелинизиращаполиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин

7

Болести на черепно-мозъчните нерви/ЧМН/, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенниболкови синдроми

17

Мултиплена склероза /в частта си за лица над 18 години/

18

Епилепсия и епилептични пристъпи/за лица над 18 години/

19

Епилептичен статус

25

Паркинсонова болест

26

Заболявания на горния гастроинтестинален тракт

27

Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност

31

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт /за лица над 18 години/

33

Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума /за лица над 18 години/

47.1

Нестабилна форма на Ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронанография и болничен престой до 1 ден

47.2

Нестабилна форма на ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронанография и минимален болничен престой 3 дни

50

Остър коронарен синдром с персистиращаелевация на ST сегмент с фибринолитик

52

Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. Клас без механична вентилация

56

Ритъмни и проводни нарушения

59

Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик/за лица над 18 години/

60

Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик/за лица над 18 години/

61

Остър и обострен хроничен пиелонефрит/за лица над 18 години/

66

Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

68

Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

74

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

78

Оперативни процедури върху мъжката полова система

89

Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи

90

Хронична обструктивна белодробна болест—остра екзацербация

91

Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст

92

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

93

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

94

Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години

95

Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания надихателната система при лица под 18 години

96

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

99

Декомпенсирана хронична дихател на недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години

101

Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация

102

Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст/само за Блок 1/

103

Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст/ само за Блок 1/

104

Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

114

Глухота-диагностика и консервативно лечение

116.1

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип /диагностична/

116.2

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

118

Хирургично лечение при заболявания на външното охо и тъпанчева мембрана

119

Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха

120

Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците

123

Оперативно лечение на нарушено носно дишане

129

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

130

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

№131

№133

№134

№135

Оперативно отстраняване на катаракта

Хирургично лечение на глаукома

Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност

Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност

136

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

138

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми

139

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

141

Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение

142.1

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително

142.2

Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания от 14 г.с. до 26г.с. включително

143

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск

144

Стационарни грижи при бременност с повишен риск

145

Нерадикално отстраняване на матката

147

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

№148

Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални(поне 2) аборта и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия)

149

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

150

Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената

151

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

154

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

156

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години

158

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години

160

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години

162

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години/

164

Оперативни процедури върху апендикс

165

Хирургични интервенции за затваряне на стома

166

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

167

Оперативни процедури при хернии

168

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

169

Конвенционална холецистектомия

170

Лапароскопскахолецистектомия

171

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

173

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

175

Оперативни процедури върху панкреас и дисталенхоледох със среден обем и сложност

176

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

177

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години

178

Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции

179

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0

180

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

181

Оперативно лечение при остър перитонит

182

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

183

Консервативно лечение при остри коремни заболявания/за лица над 18 години/

184.1

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

185

Лечение на тумори на кожа и лигавици
– злокачествени и доброкачествени новообразувания с минимален болничен престой 1 ден

188

Оперативни процедури върху щитовидната  и паращитовидна жлези със среден обем и сложност

 №194

Консервативно лечение на съдова недостатъчност

197

Конструиране на постоянен съдов достъп за хрониохемодиализа и за поставяне на порт-а-кат за химиотерапия

199

Тежка черепно-мозъчна травма—консервативно поведение

202

Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми

203

Хирургично лечение при травма на главата

204

Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение

214.2

Спешни състояния в гръдната хирургия

215

Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник

217

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

218

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

220

Големи оперативни процедури в областа на  раменния пояс и горния крайник

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

223

Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

236

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

237

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

238

Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда

241

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

244

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

269

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

271

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

279

Грижи за здраво новородено дете

280

Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3 % при деца

283

Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

291

Токсоалергични реакции при лица над 18 години

292

Токсоалергични реакции при лица под 18 години

293

Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица над 18 години

294

Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица под 18 години

295

Фалоидно гъбно отравяне

297

Палиативни грижи при онкологично болни

305

Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо (хронично) вегетативно състояние

308

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст 

  

 

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com