Мбал Самоков » Вътрешно отделение

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Началник отделение- Д-р Лиляна Бодурова Началник отделение- Д-р Лиляна Бодурова

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ – 45 легла

1 легла - ГАСТРО-ЕНТЕРОЛОГИЧНИ

8 легла - ЕНДОКРИНОЛОГИЧНИ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА

18 легла - ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ

18 легла - НЕФРОЛОГИЧНИ

Отделението е обособено и съществува в структурата на болницата от 1957г. Разположено е на 6 етаж в два корпуса – блок А и блок Б с разкрити общо 45легла 

  • Ендоскопски кабинет
  • Кабинет за функционално изследване на дишането и спирометрия
  • Център за обучение на диабетно болни

 

Отделението по вътрешни болести разполага с необходимата апаратура и специалисти за цялостна диагностика, лечение и наблюдение на пациенти със заболявания в областта на пулмологията, ендокринологията, нефрологията и гастроентерологията.
Отделение по вътрешни болести разполага със високоспециализирана диагностична апаратура.

В отделението работят лекари с придобити специалности по Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия, Ендокринология и болести на обмяната, Гастроентерология, Нефрология.

Отделението работи по следните клинични пътеки:

038 Диагностика и лечение на хронична обструктивна
белодробна болест – остра екзацербация
039 Диагностика и лечение на бронхопневмония и
бронхиолит при лица над 18-годишна възраст
040.1 Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-
годишна възраст
041.1 Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години
042.1 Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни
заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
045 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна
недостатъчност при болести на дихателната система
078.1 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
084 Диагностика и лечение на остър и хроничен
обострен пиелонефрит
87.1 Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
088.1 Диагностика и лечение на хронична бъбречна
недостатъчност при лица над 18 години
34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт
47 Обучение  и подпомагащо консултиране на пациенти с диабет

 

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com