Мбал Самоков » Акредитация

Акредитация на МБАЛ-Самоков

През 2002г. “МБАЛ-Самоков” ЕООД е акредитирана и е получила оценка “Много добра” с 4 звезди за три години.

През месец Май на 2006г. е извършена повторна акредитация на Лечебното заведение по Наредба №18 от 20.06.2005г. за критериите, показателите и методика за акредитация на лечебните заведения, при която Акредитация болницата получи оценка Много добър за 4 години, като от общо 17 оценки на Функционално блоковата акредитация има 13 оценки Отличен за 5 години и 4 Много добър за 4 години.

 

Със заповед № РД-17-70/06.03.2019г. на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и на основание на Закона за лечебните заведения и Наредба №18 от 2005 година за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения и решение на Акредитационния съвет /Протокoл  № 2/21.02.2019г) „МБАЛ-Самоков“ ЕООД получи акредитационна оценка „отлична“ за цялостна медицинска дейност за следващите пет години.

За същия период болницата  е акредитирана с отлична оценка за обучение на студенти и специализанти.

Акредитационна оценка за практическо обучение за:

-        Практическо обучение /учебна практика и преддипломен стаж/ на студенти по професионално направление „Медицина“

-        Практическо обучение /учебна практика и преддипломен стаж/ на студенти по професионално направление „Здравни грижи“

-        Практическо обучение /учебна практика и преддипломен стаж/ на студенти по професионално направление „Обществено здраве“

-        Следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалностите:Вътрешни болести, Хирургия, Акушерство и гинекология, Нервни болести и Образна диагностика

Това е заслужена награда за всекидневните усилия, всеотдайност и изключителен професионализъм на специалистите от лечебното заведение.

 

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com