Мбал Самоков » Структура » Стационарен блок » Неврологично отделение

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ

Началник отделение - Д-р Светла Скелина Началник отделение - Д-р Светла Скелина

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ – 22 легла

II ниво на компетентност

Отделението е разположено на петия етаж в блок А на „МБАЛ –Самоков” ЕООД.
Болничните легла са разположени по две в стая със санитарен възел/баня и тоалетна/
В Интензивния сектор се настаняват пациенти с мозъчни инсулти и други, застрашаващи живота спешни състояния.
В общото отделение се настаняват пациенти със заболявания на централната и периферната нервна система.

Отделението разполага с необходимата апаратура за лечение на спешни и критични състояния, застрашаващи жизнените функции на пациента.

  • Доплеров сонограф
  • Дефибрилатор
  • Електрокардиографи
  • Перфузори
  • Монитори за следене на жизнени функции
  • Централна вакуумна и кислородна инсталация
  • Енцефалозон
  • Ултразвуков уред за масаж
  • Електроконвулсатор
  • Електростимулатор

Лекарите са с призната специалност по нервни болести и имат завършени курсове за следдипломна квалификация.

Отделението работи по следните клинични пътеки:

 

Клинични пътеки
50 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза за лечение на пациенти на възраст над 18 години
52 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив за лечение на пациенти на възраст над 18 години
53 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив за лечение на пациенти на възраст над 18 години
54 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)
56 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви  (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми
61 Диагностика и лечение на мултипленна склероза за лечение на пациенти на възраст над 18 години
62 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи за лечение на пациенти на възраст над 18 години
63 Лечение на епилептичен статус 
67 Диагностика и лечение на паркинсонова болест
113.1 Диагностика и лечение на консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой  48 часа
113.2 Диагностика и лечение на консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой  4 дни
208 Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми
254 Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето **
999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

 

 

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com