Мбал Самоков » Структура » Диагностични лаборатории » Микробиологична лаборатория

Микробиология

Микробиологичната лаборатория е единица в структурата на „МБАЛ-Самоков” ЕООД за извършване на качествена диагностика. 

Микробиологичната лаборатория ще удовлетвори потребностите както на болницата така и на пациентите от извънболнична помощ. Медицинската апаратура закупена от община Самоков за Микробиологичната лаборатория е на стойност 107 880 лв. Медицинската апаратура и подготовката на помещението е инвестиция от „МБАЛ-Самоков” ЕООД на стойност 50 167,60 лв.

 

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com