Мбал Самоков » Услуги

УСЛУГИ

УСЛУГИ ЗАПЛАЩАНИ ОТ НЗОК

            Клинични пътеки

1             Стационарни грижи при бременност с повишен риск

2             Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск

3             Оперативни процедури за задържане на бременност

4.1          Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността  до 13 гест. с. включително

4.2          Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността  над 13 гест. с.

5             Раждане

6             Грижи за здраво новородено дете

7             Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

9             Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

16           Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

27           Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

29           Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация

33           Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения

36           Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик-за лечение на пациенти на възраст над 18 години

37           Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик- за лечение на пациенти на възраст над 18 години

38           Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

39           Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст

40.1       Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

40.2       Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

41.1       Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 г.

41.2       Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 г.

42.1       Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

45           Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система

47           Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация

48           Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст

49           Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст

50           Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза за лечение на пациенти на възраст над 18 години

52           Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив за лечение на пациенти на възраст над 18 години

53           Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив за лечение на пациенти на възраст над 18 години

54           Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)

56           Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви  (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми

61           Диагностика и лечение на мултипленна склероза за лечение на пациенти на възраст над 18 години

62           Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи за лечение на пациенти на възраст над 18 години

63           Лечение на епилептичен статус

67           Диагностика и лечение на паркинсонова болест

72           Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лечение на пациенти на възраст над 18 години

78.1       Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

84           Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен  пиелонефрит за лечение на пациенти на възраст над 18 години

87.1       Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

88.1       Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

106.1     Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18 години

106.2     Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 години

107         Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови

108         Диагностика и лечение на гъбно фалидно отравяне

111         Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

113.1     Диагностика и лечение на консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой  48 часа

113.2     Диагностика и лечение на консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой  4 дни

114         Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

115         Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

127         Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност при лица над 18 год.

158         Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани / лечението на пациенти под 18 год. е само в условията на спешност/

160         Нерадикално отстраняване на матката

162         Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

163         Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

164         Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената

165         Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

169         Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

171         Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

173         Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

175         Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

177         Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

179         Оперативни процедури върху апендикс

180         Хирургични интервенции за затваряне на стома- за лечение на пациенти над 18 год.

181         Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

182         Оперативни процедури при хернии за лечение на пациенти над 18 год.

183         Оперативни процедури при хернии с инкарцерация   / лечението на пациенти под 18 год. е само в условията на спешност/

184         Конвенционална холецистектомия / лечението на пациенти под 18 год. е само в условията на спешност/

185         Лапароскопска холецистектомия  / лечението на пациенти под 18 год. е само в условията на спешност/

186         Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища / лечението на пациенти под 18 год. е само в условията на спешност/

188         Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест / лечението на пациенти под 18 год. е само в условията на спешност/

190         Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност / лечението на пациенти под 18 год. е само в условията на спешност/

191.1     Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

191.2     Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години

192         Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции за лечение за лечение на пациенти над 18 год.

193         Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 за лечение на пациенти над 18 год.

194         Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

195         Оперативно лечение при остър перитонит за лечение на пациенти над 18 год.

196         Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси за лечение на пациенти над 18 год.

197         Консервативно лечение при остри коремни заболявания за лечение на пациенти над 18 год.

199.1     Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания за лечение на пациенти над 18 год.

199.2     Лечение на тумори на кожа и лигавици -  доброкачествени новообразувания за лечение на пациенти над 18 год.

205         Тежка черепно - мозъчна травма - консервативно поведение за лечение на пациенти над 18 год.

208         Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми

209         Хирургично лечение при травма на главата за лечение на пациенти над 18 год.

216         Спешни състояния в гръдната хирургия за лечение на пациенти над 18 год.

217.1     Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник

219         Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

220         Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност

222         Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

232         Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3% при деца

235         Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

253         Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания *за лечение на пациенти над 18 год.

254         Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето **

256         Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обим и сложност с остатъчни проблеми за здравето **

262         Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

263         Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

264         Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции за лечение на пациенти над 18 год.

265         Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

999         Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

Амбулаторни процедури

1             Хрониохемодиализа

4             Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия

11           Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

22           Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

23           Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

25           Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

26           Амбулаторни хирургични процедури

28           Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви

29           Поетапна вертикализация и обучение в ходене

33           Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

34           Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт

99           Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека …

Клинични процедури

1             Диализно лечение при остри състояния      

                            

Извънболнична медицинска помощ /СМДИ/ и /ВСМДИ/ от пакети:

Ø  „Клинична лаборатория”

-        09.02 Общи имуноглобулини IgM

-        09.03 Общи имуноглобулини IgG

-        09.04 Общи имуноглобулини IgA

-        09.05 С3 компонент на комплемента

-        09.06 С4 компонент на комплемента

-        10.08   fT4

-        10.09   TSH

-        10.10   PSA

-        10.11   CA-15-3

-        10.12  CA-19-9

-        10.13  CA-125

-         10.14 алфа-фетопротеин

-         10.15 Бета-хорионгонадотропин

-        10.21 Progesteron

-        10.22 LH

-        10.23 FSH

-        10.24 Prolactin

-        10.25 Estradiol

-        10.26Testosteron

-        10.27 Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза-Anti-TPO

-        10.34   Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза

-        10.61    СЕА

         

Ø   „Образна диагностика”,

-        10.01 Компютърна аксиална или спирална томография

-        10.03 Мамография на двете млечни жлези

Ø   „Физикална и рехабилитационна медицина”.

-         Пакет “Физикална и рехабилитационна медицина”

-        99.88 – Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани

 

СЛУХОВ СКРИНИНГ НА НОВОРОДЕНИТЕ
 

Във връзка с въвеждане на масов универсален неонатален слухов скрининг в родилните и неонатологичнн клиники/отделения, с цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха при новородение създадена необходимата организация на работа в АГ Отделение на „МБАЛ-Самоков” ЕООД.

Слуховият   скрининг   (изследването   на   слуха   с   апарат   за отоакустични емисии) се извършва:

-  на доносени новородени в деня преди или в деня на изписването
на детето от родилното отделение;

-    на недоносени новородени  след  достигане  на коригирана, постконцептуална възраст в деня преди или в деня на изписването на детето.

Изследването се извършва в присъствието на майката. При невъзможност да се осигури присъствието  й  по  обективни причини,  изследването  се извършва в присъствието на бащата, настойник или близък роднина.

Изследването  се извършва при леглото на детето или в
манипулационна на родилно отделение.

Резултатът от изследването се отразява в ИЗ на детето и   епикризата, отразяваща престоя и лечението  на детето  в  отделението.
Посочва се датата на изследването.

В случай на установени отклонения от нормата, на родителя (настойника)    се   дават   указания   за   необходимостта   от извършване    на    контролно    изследване,    на    слуха    на новороденото, до 7 дни след изписването му,  от УНГ-специалист   в   УНГ-   отделение/клиника.   Указанията   се отразяват  в   епикризата,  издадена  от  ЛЗ.   Родителите  се уведомяват за необходимостта от своевременен избор на ОПЛ.

Скрининговите изследвания   на слуха на новороденото и регистрацията на данните от изследванията да се извършва от неонатолога в АГО, съвместно с дежурната акушерка.

Старшата акушерка отговаря   за   организацията   и отчетността на проведените изследвания, за попълване на медицинската документация и отчитането на дейността, съгласно приложения алгоритъм на работа.

 

 

ПЛАТЕНИ УСЛУГИ

Ц Е Н О Р А З П И С      
ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ ПО ИЗБОР НА ПАЦИЕНТА В "МБАЛ-САМОКОВ"ЕООД- ГР. САМОКОВ 01.02.2018г.      
I. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЛЕВА      
1. Клиничен преглед с пълен общ статус 25.00      
2. Профилактичен преглед   за изключване на заболяване 15.00      
3.ЛЕГЛОДЕН 45.00      
                       - в интензивен сектор  70.00      
      Престой на придружител за 24 часа        
-         за деца до 7г. Безплатно      
-         за деца от 7 до 18г. 2.20      
-         за възрастни 4.40      
4.Ползване на легло във ВИП стая 60.00      
5.Избор на храна, по Меню предложено от „МБАЛ-Самоков” ЕООД Съгласно предложеното Меню      
6. Избор на екип 500.00      
7. Избор на лекар 300.00      
II. МАНИПУЛАЦИИ        
1. Взимане на венозна кръв 7.00      
2. Венозна инжекция 7.00      
3. Венозна инфузия до 30 мин. 14.00      
4. Венозна инфузия повече от 30 мин. 20.00      
5. Мускула инжекция 5.00      
6. Подкожна инжекция 5.00      
7. Скарификационен тест 5.00 на проба      
8. Поставяна на постоянна венозна канюла на периферен венозен път (абокат) 14.00      
- при дете 14.00      
9. Отоневрологично изследване 39.00      
10. Проба Манту 11.00      
11. ТАП /тетанус/ 7.00      
12.Поставяне на централен венозен катетър 39.00      
13. Поставяне на постоянен уретрален катетър         
             – жени 14.00      
             - мъже 14.00      
14. Поставяне на назофарингиален катетър 5.00      
15. Аспирация на нос и устна кухина 7.00      
16. Тоалет на устна кухина, очи и нос 7.00      
17. Тоалет против декубитус 7.00      
18. Кръвопреливане 28.00      
19. Трайно стомашно сондиране 14.00      
20. Стомашна промивка 14.00      
21. Взимане на секрети, екскрети и други материали за микробиологично и паразитологично изследване 4.00      
- на дете 5.00      
22. Инхалация с ултразвуков аерозол на сеанс 7.00      
23. Включване на болен на перфузор 14.00      
24. Обработка на кожата при интертриго и пиодермии /на дете/ 7.00      
25. Очистителна клизма 14.00      
III. СПЕЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ      
1. ЕКГ с 12 отвеждания 11.00      
2. Измерване на кръвно налягане 6.00      
3. 24-часово мониториране на болен 17.00      
IV. ПУНКЦИИ      
1. Плеврална пункция и торакоцентеза 39.00      
2. Коремна пункция        
-         Лапароцентеза 39.00      
-         Парацентеза 39.00      
3. Пункция на  става  20.00      
4. Пункция на лимфни възли и други подобни  20.00      
5. Гръбначно-мозъчна пункция  27.00      
6.Пункция на гръдна жлеза или тестис (едностранно)  33.00      
7. Пункция на дъгласово пространство  53.00      
8. Пункция на пикочен мехур и хидроцеле  53.00      
9. Стернална пункция 22.00      
V. ИЗСЛЕДВАНИЯ  В      
 А) ОТДЕЛЕНИЕ      
1.     Лабораторни        
-         РУЕ – Вестергрейн 4.00      
-         Изследване на урина със сухи тестове 2.00      
 Б) КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ      
I. Хематология и хeмостаза      
1.Кръвна картина – автоматичен анализ 4.00      
2. СУЕ  2.00      
3. Дифенциално броене на левкоцити и морфология на еритроцити 4.00      
4. Фибриноген 3.00      
5.D-Dimer 17.00      
6. Протромбиново време - INR 3.00      
7.АРТТ 3.00      
8.Време на кървене  2.00      
9. Време на съсирване  2.00      
10. Тромбоцити /камерно/ 3.00      
11. Назален секрет за еозинофили 4.00      
II. УРИНА      
1. Урина –общо химическо изследване и седимент 4.00      
2.Калций в диуреза 4.00      
3.Фосфор в диуреза 4.00      
4.Натрий в диуреза 4.00      
5.Белтък в диуреза 4.00      
6.Пикочно киселина в диуреза 4.00      
III. Клинична биохимия      
1. Кръвна захар  2.00      
1.1 Кръвно-захарен профил/  ОГТТ 5.50      
2. Уреа 2.00      
3. Креатинин 2.00      
4.Изчислен креатинов клирънс по Cockcroft 5.00      
5. Общ билирубин 2.00      
6. Директен билирубин 2.00      
7. Пикочна киселина  2.00      
8. Серумно желязо 3.00      
9. ЖСК 3.00      
10. Холестерол  2.00      
11.АСАТ/ГОТ/ 2.00      
12.АЛАТ /ГПТ/ 2.00      
13. Амилаза  5.00      
14. Общ белтък  2.00      
15. Албумин 2.00      
16. CRP 5.00      
17. Калий 3.00      
18. Натрий 3.00      
19. Кръвно-газов анализ 4.00      
20. Триглицериди 2.00      
21. HDL- холестерол 4.00      
22. Алкална фосфатаза 2.00      
23. Гама – ГТ 2.00      
26. Калций 3.00      
27. Фосфор 3.00      
28.Магнезий 3.00      
29.Хлориди 3.00      
30.Гликиран хемоглобин 14.00      
31.ЛДХ 4.00      
32.Креатинкиназа 2.00      
33.Креатинкиназа- МВ 4.00      
34. Имуноглобулин А 14.00      
35. Имуноглобулин М 14.00      
36. Имуноглобулин G 14.00      
37. Витамин В12 15.00      
38. Фолиева киселина  21.00      
39. 25 ОН Витамин D 20.00      
40. Комплексна услуга (Витмин D /ОН-25/ и Витамин В12 30.00      
Профилактично изследване на кръв- пакетна услуга/кръвна картина-автоматичен анализ; глюкоза; креатинин; холестерол; триглицериди/ 9.00      
IV. Манипулации      
1.Взимане на венозна кръв  6.00      
2.Взимане на периферна кръв  2.20      
V. Хормони и туморни маркери      
Хормони        
1. FT4 – свободен тироксин 13.00      
2. FT3 – свободен трийодтиронин 13.00      
3. TSH – тиреостимулиращ хормон 13.00      
4.Anti – TPO – антитиреопероксидазни антитела /антимикрозомални - МАТ/ 12.00      
5. Anti – TG – антитиреоглобул.антитела /антитироидни - ТАТ/ 15.00      
6. Паратхормон 14.00      
7. Инсулин 14.00      
8. Кортизол 14.00      
9. C-пептид 20.00      
10. LH – лутеинизиращ хормон 14.00      
11. FSH – фоликулостимулиращ хормон 14.00      
12. Estradiol – естрадиол 14.00      
13. Progesteron – прогестерон 14.00      
14. Prolactin – пролактин 14.00      
15. Testosteron – тестостерон 14.00      
16. HCG – хорионгонадотропин 14.00      
17. DHEA - дехидроепиандростерон 14.00      
18. Глюкозотолерантен тест трикратен 6.50      
19.Инсулинов глюкозотолерантен тест трикратен 36.00      
Туморни маркери        
1. AFP –алфа– фетопротеин 18.00      
2. CA 15-3 – карциномен антиген 15-3 18.00      
3. CA 19-9 - карциномен антиген 19-9 18.00      
4. CA 125 - карциномен антиген 125 18.00      
5. CA 72-4 - карциномен антиген 72-4 18.00      
6. CEA – карциноембрионален антиген 18.00      
7. NSE – невроноспецифична енолаза 18.00      
8. PSA –простатноспецифичен антиген 18.00      
Сърдечни маркери        
1. Тропонин Т 15.00      
2. Pro -BNP 35.00      
Костни маркери         
1. Osteocalcin – остеокалцин 13.00      
2. B-Cross Laps 13.00      
Микроалбуминурия 4.00      
Anti - CCP 29.00      
Rheumatoid faktor 5.00      
С) ХИСТОЛОГИЯ И ПАТОАНАТОМИЯ      
1. Хистоморфологична диагностика на биопсия от инструментален или хирургичен материал – два броя препарати 22.00      
2. Експресна хистоморфологична диагностика /гефрир/ 33.00      
3. Хистоморфологична диагностика на биопсия от инструментален или хирургичен материал  - серийни срезове 27.50      
4. Цитоморфологично изследване и оценка на намазка от генитали, на материал, получен чрез аспирация или пункция 11.00      
5. Консултация на готови хистологични препарати – 11.00      
 1 стъкло      
6. Аутопсия по желание на близките 275.00      
7.Съхранение на труп в хладилна камера за 24 ч. 33.00      
8.Съхранение на труп в хладилна камера до 8 ч. 11.00      
D) МИКРОБИОЛОГИЯ – ИЗСЛЕДВАНИЯ      
Вземане на материал за изследване / включва и стойността на съответния консуматив 3.00      
Микробиологични изследвания          
Очен секрет 17.50      
Носен секрет 17.50      
Гърлен секрет 18.00      
Носен и гърлен секрет- Пакет 23.00      
Ушен секрет 18.50      
Храчка  18.00      
Чревно носителство 10.50      
Раневи секрет 15.00      
Кожен секрет  15.00      
Изследване на кърма 15.00      
Микробиологични изследвания на стерилна урина        
Еднократно 10.00      
Двукратно 13.00      
Трикратно 21.00      
Пакет : Стерилна урина+M.hominis+Ur.urealyticum 35.00      
Микробиологични изследвания на женска полова система        
Вагинален секрет 14.00      
Вагинален секрет и трихомони 17.50      
Цервикален секрет 14.00      
Цервикален секрет и трихомони 17.50      
Цервикален секрет и гонорея 24.50      
Цервикален секрет и микоплазма 28.00      
Цервикален секрет и  хламидия 28.00      
Само микоплазма 21.00      
Само хламидия 21.00      
Микроскопски препарат за изсл.на влаг. Секрет и Candida 3.00      
Микробиологични изследвания на мъжка полова система         
Еякулат 14.00      
Еякулат и трихономи 17.50      
Еякулат и микоплазма  28.00      
Уретрален секрет 14.00      
Уретрален секрет и трихономи 17.50      
Уретрален секрет и гонорея 28.00      
Простатен секрет 14.00      
Простатен секрет и трихономи 17.50      
Простатен секрет и гонорея 28.00      
Микоплазма  21.00      
Хламидия уретрален секрет 21.00      
Микробиологични изследвания на фецес        
Еднократно 12.00      
Трикратно 31.50      
Хемокултура  28.00      
Рота и Адено-вируси 15.00      
Helicobacter pylori 20.00      
Clostridium Difficile 25.00      
Chlamydia Trachomatis 10.00      
Ureaplazma urealiticum 15.00      
Mycoplazma hominis 15.00      
Серологични изследвания        
AST 9.00      
Ревма фактор (WR) 9.00      
AST  и ревма фактор (WR) 15.50      
RPR-  сифилис 8.00      
Изследване на хемокултура (1сет ) 28.00      
Изследване на влагалищен секрет/ посявка и антибиограма/, Cl. Trachomatis, U. urealiticum , 28.00      
Изследване на храчка/ посявка и антибиограма/, M. hominis 25.00      
Изследване на фецес/ посявка и антибиограма/, Cl. difficile 25.00      
VI. ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ      
I. Електро и светлолечебни процедури         
1. Инхалации – индивидуални 6.00      
2. Терапия с електромагнитно поле  6.00      
3. Терапия с ултрависока честота 6.00      
4. Микровълнова терапия  6.00      
5. Токове на Д’Арсонвал 6.00      
6. Нискочестотни токове 6.00      
7. Средночестотни токове 6.00      
8. Електрофореза 6.00      
9.Ултразвук /фонофореза/ 12.00      
10.Електростимулации 12.00      
11.Лазертерапия на поле 6.00      
12.Лазерпунктура 12.00      
13.Облъчване със Солукс и УВЛ 6.00      
14. Трениране на ходене и походка 6.00      
II.Хидротерапевтични и топлолечебни процедури        
1.Парафинови апликации 6.00      
2.Криотерапия  6.00      
3.Тангентор/подводен душов масаж/ 12.00      
4.Сауна 12.00      
III. Кинезитерапевтични процедури         
1.Масаж – общ  30.00      
2.Масаж – частичен  12.00      
3.Индивидуална/аналитична ЛФК/ 12.00      
4. Групова ЛФК  12.00      
5.Общо развиваща ЛФК  12.00      
6.ЛФК – специализирани методики  25.00      
ІV. Мануална вертебро терапия 40.00      
VII. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОТДЕЛЕНИЯ      
НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ       
1. Електромиография 40.00      
2. Електроенцефалография 40.00      
3. Доплерова сонография /на мозъчни съдове/ 40.00      
АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ      
1. Преглед на жена за раждане 20.00      
2. Преглед при кървене след раждане 15.00      
3. Малки оперативни интервенции 280.00      
4. Средни оперативни интервенции 1000.00      
5. Големи оперативни интервенции 2200.00      
6. Ехография на малък таз 25.00      
     Контролен преглед 12.00      
7. Токография 15.00      
8. Първи преглед на новородено 20.00      
9.1. Аборт с локална анестезия  150.00      
9.2. Аборт с кратка венозна анестезия 250.00      
11. Пробни абразии  100.00      
12.Колпоскопия 50.00      
ПЕДИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ      
1. Измерване на тегло на кърмаче 7.00      
2. Измерване на тегло и ръст на дете 7.00      
3. Инхалиране с Ventolin и Becotite с Baby- Haller 7.00      
4. Инхалиране с Ventolin - аерозол 7.00      
5. Обработка на гърлото 7.00      
6. Превръзка на пъпна херния 5.00      
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА      
1. Поставяне на катетър по Seldinger 83.00      
2. Пунктиране на AV фистула 50.00      
3. Пунктиране на протеза 55.00      
4. Провеждане на хемодиализа 330.00      
У Н Г ОТДЕЛЕНИЕ      
1. Промивка на церумен, чуждо тяло  11.00      
2.Изваждане на чуждо тяло от нос, уста  20.00      
3. Пункция на синуси /максиларни/  28.00      
4. Аудиограма  14.00      
5. Обработка на рана, шев 28.00      
6. Тампонада при епистаксис  14.00      
7. Репозиция на фрактурирани носни кости 39.00      
8. Наместване на изкълчена долна челюст 39.00      
9.Тонална прагова аудиометрия 7.00      
10.Импедансметрия 7.00      
11.Ехография на околоносни кухини 7.00      
12.Стабилография 7.00      
ОЧНО ОТДЕЛЕНИЕ      
1.КАП 28.00      
2.АРМ 20.00      
3. Изследване на рефракция с предписване на очила 14.00      
4. Адаптация на контактни лещи 14.00      
5. Скиаскопия 14.00      
6. Изследване на очни дъна 14.00      
7. Тонометрия 7.00      
8. Екзофталмометрия 7.00      
9. Преглед за медицинско свидетелство за шофьор 14.00      
10. Субконюнктивна инжекция 7.00      
11. Парабулбарна инжекция 14.00      
12. Сондиране и промивка на слъзни пътища 7.00      
13. Проба на Ширмер 7.00      
14. Отстраняване на шевове от кожа, клепач, конюнктива 14.00      
15. Шев на рана в областта на главата и клепачите 28.00      
16. Обработка на рана 14.00      
17. Отстраняване на чуждо тяло от роговица и конюнктива 28.00      
18. Проба на контактна леща 5.00      
ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ      
       
1. Малки оперативни интервенции 150.00      
2. Средни оперативни интервенции 600.00      
3. Големи оперативни интервенции 2200.00      
4. Сваляне на конци, дренаж 27.50      
5. Първична хирургична обработка на малка рана 50.00      
6. Първична хирургична обработка на голяма рана 55.00      
7. Превръзка на рана с поставяне на дренаж 28.00      
8. Превръзка на рана 14.00      
СЪДОВА ХИРУРГИЯ      
  1. Венесекция 66.00      
ОРТОПЕДО-ТРАВМАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ      
1. Малки оперативни процедури-горен крайник 275.00      
2. Малки оперативни процедури- долен крайник 440.00      
3. Средни оперативни процедури- горен крайник 460.00      
4. Средни оперативни процедури- долен крайник 1100.00      
5. Големи оперативни процедури- горен крайник 1045.00      
6. Големи оперативни процедури- долен крайник 2050.00      
7. Гипсова имобилизация до лакет 28.00      
8. Гипсова имобилизацияна ръка 53.00      
9. Гипсова имобилизация до коляно 53.00      
10. Гипсова имобилизацияна крак 66.00      
11. Ставна апликация 20.00      
12. Превръзки 14.00      
13.Имобилизираща превръзка       -малка 28.00      
                                                                           -голяма 55.00      
14. ПХО на малка рана 50.00      
15. ПХО на голяма рана 70.00      
16.Екстензия 50.00      
17.Сваляне на гипс 14.00      
18.Репозиция на става 29.00      
19. Остеодензитометрия 28.00      
20.Преглед със специалист-травматолог 35.00      
ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ      
1. Многоосова рентгеноскопия на бели дробове и медиастимум 20.00      
2. Разчитане на рентгенография (фас, профил, томограми) 9.00      
3. ФИД с разчитане 20.00      
4. Фиброгастроскопия 70.00      
5.Фиброколоноскопия 120.00      
КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ      
1. Велотест 31.00      
2. Холтер ЕКГ 31.00      
3. Холтер кръвно налягане 31.00      
4. Ехокардиография 31.00      
VІІІ. КРЪВНО-ГРУПОВИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ      
1. Определеяне на кръвни групи A,B,0 и D 17.00      
ІХ. АЛЕРГОЛОГИЯ      
1. Кожно-алергична проба 7.00      
Х. ЕХОГРАФИЯ (УЗД)      
1. Ехография на корем 22.00      
2. Ехография на малък таз 22.00      
3. Ехография на щитовидна или гръдна жлеза 22.00      
4. Сонография на периферни съдове 39.00      
5. Контролна ехография на орган 11.00      
XІ. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ      
1. Проводна анестезия 31.00      
2. Венозна регионална анестезия 66.00      
3. Спинална или перидурална анелгезия (еднократна) 7.00      
4. Спинална или перидурална анелгезия (продължително) с катетър 110.00      
5. Обща венозна анестезия  (до 30 мин.) 66.00      
6. Обща венозна анестезия –  за всеки следващи 15 мин. 28.00      
7. Комбинирана обща анестезия c интубация (до 60 мин.) 220.00      
8. Комбинирана обща анестезия (допълнително към т.7 за всеки следващи 15 мин.) 66.00      
9. Водене на следанестезиологично наблюдение на всеки 15 мин. (допълнително) 28.00      
ВИД ИЗСЛЕДВАНЕ 1 проекция 2 проекции      
А. Рентгенографии          
І. Горен крайник          
1. Пръсти   13.00      
2. Длан   14.00      
3. Гривнена става   14.00      
4. Предмишница   15.00      
5. Лакетна става   15.00      
6. Раменна кост    15.00      
ІІ. Раменен пояс           
1. Ключица 10.50        
2. Раменна става 10.50 15.00      
2.     Лопатка /скапула/ 10.50 15.00      
ІІІ. Долен крайник           
1. Пръсти   13.00      
2. Стъпало   14.00      
3. Петна кост 8.80 14.00      
4. Глезена става   15.00      
5. Подбедрица   15.00      
6. Коленна става   15.00      
7. Капачка 8.80 15.00      
8. Бедрена кост   16.00      
9. Тазобедрена става 9.90 16.00      
ІV. Таз           
1. Таз с две тазобедрени стави 15.40 18.00      
2. Сакроилиачна става 15.40 18.00      
3. Малък таз с пикочен мехур 15.40 18.00      
V. Гръбначен стълб          
1. Шийни прешлени 10.50 15.00      
2. Гръдни прешлени 14.00 18.00      
3. Лумбални прешлени 14.00 18.00      
4. Сакрум 14.00        
5. Опашна кост  10.50 15.00      
VІ. Гръден кош – pulmo /фас, профил и латерография/ 13.20 18.00      
VІІ. Череп          
1. Обзорна краниография 12.00 20.00      
2. Околоносни кухини 13.20        
3. Специални центражи 20.00      
4. Носни кости 10.50        
5. Долна челюст 10.50 20.00      
6. Зъбни снимки 3.30        
VІІІ. Корем 18.00      
ІХ. БУМ 18.00      
Б. Рентгеноскопии        
І. Бели дробове и сърце  13.20      
ІІ. Храносмилателна система 20.00      
1. Абдомен 20.00      
2. Хранопровод 20.00      
3. Стомах 30.00      
4. Пасаж на черва 25.00      
5. Стомах с пасаж 40.00      
6. Иригография  50.00      
ІІІ. Пикочна система        
1. Венозна урография 60.00      
2. Ретроградна пиелография 35.00      
ІV.Холангиохолецисто графия 50.00      
V. Фистулография 35.00      
VІ. Хистеросалпингография 35.00      
VІІ. Прицелниграфии 12.00 18.00      
VIII. Мамография 35.00      
IX. Разчитане на графии 10.00 15.00      
В.Компютър томографски изследвания      
1.КТ изследване на гръбначен стълб на 2 нива 90.00      
2.КТ изследване на: без контраст с контраст      
-глава 90.00 120.00      
-шия 90.00 120.00      
-медиастинум 90.00 120.00      
-торакс 100.00 130.00      
-абдомен 100.00 130.00      
-малък таз 90.00 130.00      
-крайници 90.00 100.00      
-корем с малък таз 120.00 150.00      
3.КТ ангиография 150.00      
Г. Други      
1.Направа на допълнителен CD носител за образно изследване 5.00      
2.Допълнително заплащане към заложената стойност на изследването за филм от лазер принтер 10.00      
Лечение на чужди граждани съгласно Наредба № 2 от 01.07.2005г. за условията и реда на указване на медицинска помощ на чужденците, които не се ползват с правата на българските граждани      
1.Пациенти – чужди граждани с европейска здравноосигурителна карта. Отчитат се в НЗОК и финансирането се получава от същата за МБАЛ-Самоков ЕООД      
2.Пациенти – чужди граждани неосигурени в Европейския съюз, при гарантиран източник на заплащане, съгласно ценоразпис на „МБАЛ-Самоков” ЕООД       
a)     По цена на Клиничната пътека      
b)    При липса на КП  по отделни консултации и процедури по ценоразпис на МБАЛ- Самоков” ЕООД.      
ЦЕНОРАЗПИС на други услуги:           
1.Такса за сключване на договор за стерилизация на медицински материали 50.00      
2.Стерилизация на медицински материали  10.00 /барабан      
3.Такса за сключване на договор за обезвреждане на опасни болнични отпадъци 50.00      
4.Обезвреждане на опасни болнични отпадъци 8.00 /кг.      
5.Наем на зала /на ден/   -малка зала 50.00      
                                        -голяма зала 100.00      
6.Транспорт на пациент по желание:      
          a)     За гр. Самоков 1.60/км      
          b)    Извън гр. Самоков 1.10/км      
7.Бутилка кислород  20.00      
8.Копирни услуги 0.10/страница      
9. Издаване на медицински документи относно дата и час на раждане     20.00      
10. Стерилизация на медицински инсрументариум в опаковачно фолио /цената е на брой опаковка/     2.50      
11.Административна такса за разглеждане на документи и договори за провеждане на кл. проучвания в МБАЛ-Самоков 550.00      
12. Еднократна годишна такса за съхранение на медикаменти. свързани с клични проучвания  150.00      
13.Издаване на дубликат на документи 5.00      
*Забележка:Посочените цени по т.1-12 са без ДДС      
МБАЛ-САМОКОВ”ЕООД СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ПРОМЕНЯ ЦЕНИТЕ В ЦЕНОРАЗПИСА. ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТАКСИТЕ СЕ ИЗВЪРШВА В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА В      РАБОТНИ  ДНИ И НА КАСАТА НА РЕГИСТРАТУРА В ПРАЗНИЧНИ ДНИ СРЕЩУ ИЗДАДЕНА ФАКТУРА  И  КАСОВА БЕЛЕЖКА      
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com