Мбал Самоков » Новини » 60 години от създаването на Детско отделение

60 години от създаването на Детско отделение

  • Четвъртък, 07 Юни 2012 12:18 | 07 Юни 2012
  • 5377 пъти
  • Написана от  МБАЛ Самоков

 На 01.06.2012г.  Детско отделение към „МБАЛ –Самоков” ЕООД отпразнува своя 60 годишен юбилей.

Детско отделение е създадено през 1952 год. в сградата на бившата Поликлиника. Първоначално има 10 легла и се обслужва от 1 лекар,  2 сестри, 3- ма санитари.
Високата детска смъртност 154 % годишно налага поставянето на основите на детското здравеопазване в района. Само за 1 год. усилена работа, разширяване на базата, повишаване на квалификацията на персонала води до намаляване на смъртността сред децата до 21 %. От 1986 год. Детско отделение е преместено в блок „Б” на новоткритата сграда на болницата. Увеличава се броя на работещите в отделението лекари и медицински специалисти. Осигурява се 24- часово лекарско наблюдение.
От 1988 год. е разкрит Интензивен сектор в отделението. По настоящем ДО се намира на втория етаж в блок „А” и „Б” от болничната сграда. Разполага с 35 легла – Интензивен сектор- 4 легла, Кърмачески сектор- 16 легла, Неинфекциозен сектор- с 15 легла;  млечна кухня, стоя изолатор. В отделението работят  4 лекари, 11 мед. сестри и 7 санитари. Оборудването е с модерна апаратура- пациентски монитори, ехографски апарат, спирометър, перфузорни помпи, пулсоксиметър и други. Отделението работи по 5 клинични пътеки. През последните години в ДО има 0 % смъртност. Броят на преминалите болни през 2011 год. е 1828. Отделението има отлична колаборация с всички болнични звена, клинична и микробиологична лаборатория. Разполага с алерголог- консултант, при необходимост пациентите се насочват към водещи Педиатрични клиники в София.
Персоналът на отделението е сплотен и високо квалифициран, само рабатата в екеп може да посрещне възникнлите здравословни проблеми при децата, да им предложи съвременни методи на диагностика и лечение.

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com