Мбал Самоков » Новини » „МБАЛ-Самоков”ЕООД обявява конкурс по документи за заемане на длъжността „Специалист Евроинтеграция и стопанско звено”

„МБАЛ-Самоков”ЕООД обявява конкурс по документи за заемане на длъжността „Специалист Евроинтеграция и стопанско звено”

  • Сряда, 23 Юли 2014 12:47 | 23 Юли 2014
  • 3520 пъти
  • Написана от  МБАЛ Самоков

„МБАЛ-Самоков”ЕООД обявява конкурс по документи  за  заемане на длъжността„Специалист Евроинтеграция и стопанско звено”,при следните условия:

Място на работа:„МБАЛ-САМОКОВ” ЕООД, гр.Самоков,  ул.”Македония” №49;

Характеристика на изпълняваната длъжност – ръководене, организиране на дейностите по поддържане на сградите и помещенията в болницата и медицинската апаратура.

2.Изисквания за заемане на длъжността

-Образование – висше икономическо или техническо;

-Трудов стаж 2 години;

         -Да не са осъждани за престъпления от общ характер

 

3.Начин на провеждане на конкурса:по документи

4. Необходими документи:

1. Заявление за участие в конкурса свободен текст.

2. Професионална биография.

3. Копия от дипломата за висше образование и за допълнителни квалификации ;

 4. Удостоверение за трудов стаж или препис-извелечение  от  трудовата книжка.

5. Свидетелство за съдимост.

5.Срок и място за подаване на документите: 

Документите на кандидатите да се приемат при Техническия секретар на „МБАЛ-Самоков”ЕООД  в срок до 17.00 часа на 25.08.2014 г. В  5  -дневен срок от обявяване на конкурса кандидатите могат да получат от отдел „Човешки ресурси” длъжностна характеристика за  конкурсната длъжност .

За справки тел.0722/98110

                                                                 УПРАВИТЕЛ :

                                                            /Д-р Красимира Ковачка/

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com