Мбал Самоков » Новини » „МБАЛ-САМОКОВ” ЕООД е без просрочени задължения и стабилно финасово състояние до момента.

„МБАЛ-САМОКОВ” ЕООД е без просрочени задължения и стабилно финасово състояние до момента.

  • Вторник, 08 Юли 2014 13:12 | 08 Юли 2014
  • 2782 пъти
  • Написана от  МБАЛ Самоков

“МБАЛ-САМОКОВ”ЕООД

ГР. САМОКОВ, УЛ.”МАКЕДОНИЯ” 49, ТЕЛ: 0722/98110;0722/98111, ФАКС: 0722/66068

E mail:  HYPERLINK mailto: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

                  

 

„МБАЛ-САМОКОВ” ЕООД  е без просрочени задължения и стабилно финасово състояние до момента.

 

За да отговорим на въпроса, относно тревожната ситуация в страната и постоянните обезпокоителни новини свързани с болничното здравеопазване в България е ясно едно, че са необходими бързи и спешни структурни промени на болничното здравеопазване в България.

Необходимо е да се направи сериозен анализ относно необходимия и възможен размер на средствата за здравеопазване и финасиране на системата. Квалификацията на кадрите- лекари и мед. специалисти застрашава да се превърне в сериозен проблем на здравеопазването. Отворените врати на Европейския съюз и дифицита на медицински специалисти в повечето от тях при несеизмеримо по-високо заплащане доведоха до изтичане и дефицит на лекари и медицински сестри.

Ако държавата не предприеме мерки за създаване на добра професионална среда за развитие на медиците ни в страната, в скоро време дефицита на лекари по отделни специалности и като цяло ще доведе до сериозни проблеми не само в здравеопазването, но и в обществото.

Проблемите на българските болници са натрупани във времето и тяхното решаване нетърпи отлагане.Те трябва да се разглеждат и решават като комплекс от мерки за подобряване ефективността в здравната система и постигане на по-добро здраве за българските граждани.

Необходимо е засилване на прозрачността и гласността във финансирането на болниците и ограничаване на лобизма.

Необходимо е да има методика за финансиране на възнагражденията на специалистите в болниците с над 50% държавно и общинско участие.

Минимизиране на финансовите загуби от обслужването на здравнонеосигурени лица в спешен и неотложен план чрез промени в нормативната база.

Заплащане според реалните разходи, а не чрез изкуствено определени цени на КП.

„МБАЛ-Самоков” ЕООД работи по 124 КП и отговаря в 90% от структурите си на II-ро ниво на компетентност по медицинските стандарти. В две от структурите отговаря на III- то ниво на компетентност по медицинските стандарти.

Ежегодно през „МБАЛ-Самоков” ЕООД преминават около 9500 пациенти, като за I-вото  полугодие на 2014 година са преминали 4900 пациенти. 251 пациента не са отчетени към РЗОК по основни причини: здравнонеосигурени, преведени в други ЛЗ, онкоболни, терминално болни. Разходите за тези пациенти са в размер на 125500,00 лв., които са останали за сметка на болницата.

На този етап при работа в условията на определни финансови лимити от здравната каса „МБАЛ-Самоков” ЕООД провежда ефективна и гъвкава политика , като се адаптира в промените към заплащането на медицинската дейност на болницата. До момента се следят стриктно , ежедневно благодарение на информационната система на болницата всички разходи за лечението на пациентите и издръжката на болницата. Спазват се сроковете за плащане , съгласно сключените договори. Основния критерий при закупуването на медикаменти и консумативи е най-ниска цена. За пациенти , които се нуждаят от скъпоструващо лечение се изготвя специален доклад и то се осигурява в най-кратък срок.

Контрола по ефективността и използването на медикаменти и консумативи за издръжка на болницата се осъществява на всички нива в структурата на болницата. Ежеседмично с началник отделенията се прави кратък анализ на състоянието на всяка структура в болницата.

Ежемесечно се осъществява контрол от здравната каса по изпълнението на алгоритмите на КП и при наличие на нарушения финансовите глоби се отдържат от съответната структура на болницата.

От месец януари 2014 година до момента ежемесечно се разглежда дейността на всяко отделение, и там където приходите са по- високи персоналът получава допълнително възнаграждение.

До момента болницата е в стабилно финансово състояние, без просрочени задължения и с ритмично получаване на възнагражденията на персонала в пълен размер.

Не е допуснат недостиг и липса на лекарства, консумативи и необслужени пациенти.

Действително ситуацията във финансирането е изключително тежка и непредвидима, определянето на лимити за дейността е в противоречие с изискванията за непрекъснат достъп до лечебните заведения за болнична помощ.

При тази ситуация няма ЛЗ в България, което да е сигурно в бъдещето си, защото стратегията на една болница зависи от: базата, мед. оборудване, квалифицирани кадри, финасиране в достатъчен размер по реални разходи с оглед качествено обслужване на пациентите и мотивиране на персонала.

Убедена съм, че здравеопазването може да излезе от колапса в който се намира с бърза и спешна реформа в болничната помощ.

Управител: д-р Красимира Ковачка

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com