Мбал Самоков » Акредитация

Акредитация на МБАЛ-Самоков

През 2002г. “МБАЛ-Самоков” ЕООД е акредитирана и е получила оценка “Много добра” с 4 звезди за три години.

През месец Май на 2006г. е извършена повторна акредитация на Лечебното заведение по Наредба №18 от 20.06.2005г. за критериите, показателите и методика за акредитация на лечебните заведения, при която Акредитация болницата получи оценка Много добър за 4 години, като от общо 17 оценки на Функционално блоковата акредитация има 13 оценки Отличен за 5 години и 4 Много добър за 4 години.

В момента се провежда подготовка за нова Акредитация на „МБАЛ-Самоков” ЕООД.

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com